<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Vurderer du å bytte regnskapsfører? Dette bør du tenke på

Skrevet av Martin Vikesland 16.05.19 09:13

Pris er en viktig faktor, men du bør fokusere på å finne en regnskapsfører som kan dekke selskapets behov på både kort og lang sikt.

Å bytte regnskapsfører krever mindre tid og ressurser enn før. Selv om barrierene for å bytte er færre, kan det fortsatt være en tidkrevende øvelse. Dessuten kan valget ha mye å si for selskapets utvikling. I beste fall tilegner du deg en god sparringspartner – i verste fall får du noen som er mer til bry enn hjelp.

Tenk derfor nøye gjennom hva du ønsker å oppnå med skiftet. En bedre, mer digital prosess? Høyere effektivitet? Bedre rapporter og styringsinformasjon? En partner som er tett på og bidrar med å utbedre økonomien og selskapet? Hva du ønsker å oppnå bør veie tungt når du tar det endelige valget.

Kan du overta jobben selv?

Selskaper som er ivrige på å kutte kostnader vurderer gjerne å overta regnskapet selv. Du er ikke lovpålagt å ha regnskapsfører, så i prinsippet kan du ta jobben i egne hender.

Om du gjør jobben selv eller ei, er du uansett ansvarlig for at regnskapet føres korrekt. Derfor velger de fleste å sette bort jobben til noen som har stålkontroll på reglene. Husk også at regnskapsbransjen har tatt store steg de siste ti årene, og en moderne partner på regnskap og økonomi skaper merverdi gjennom rådgivning og bidrar til å effektivisere økonomifunksjonen. Altså bør du forvente å få mer for pengene i dag; du skal kunne bruke regnskapsføreren til mer enn «bare» punching og produksjon av papirer.

Tenk langsiktig

Vi anbefaler å se etter en partner som kan støtte firmaets langsiktige strategi. Har du for eksempel vekstambisjoner, bør partneren ha kapasiteten og breddekompetansen til å kunne støtte deg over tid. Velger du uten omtanke, kan du ende opp med å måtte bytte oftere enn du ønsker.

Se etter gode referanser

Prat gjerne med bekjente i andre selskaper og undersøk hvilke erfaringer de har. Får du en sterk anbefaling fra noen du stoler på, er den sannsynligvis verdt å undersøke nærmere. Hvis du ikke har bekjente som bruker regnskapsføreren du vurderer, kan du be om kundehistorier, eller enda bedre, kundereferanser som du kan ringe. Ta også hensyn til bransje og selskapsstørrelse. En sterk referanse fra en kunde som opererer i et helt annet univers enn deg selv og kollegaene dine, bør kanskje ikke veie så tungt.

Konsulentselskapet valgte Value som regnskapsfører: – De er proaktive og har et høyt faglig nivå.

Sørg for kommunikasjon mellom ny og gammel regnskapsfører

Når du har funnet den rette og bestemt deg for å bytte, er det på tide å si opp avtalen med din nåværende regnskapsfører. Prat med regnskapsføreren og lever en skriftlig oppsigelse i etterkant. Finn ut av hva avtalen sier om oppsigelsestid og bli enige om en overtakelsesdato.

Regnskap Norge skriver at standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) punkt 2.2 stiller følgende krav: «Ved overtagelse av oppdrag fra en annen regnskapsfører skal ny regnskapsfører be om en uttalelse om oppdragsforholdet fra tidligere regnskapsfører.»

Videre heter det at «tidligere regnskapsfører skal, når ny regnskapsfører ber om det, gi opplysninger til ny regnskapsfører om forhold som tilsier at ny regnskapsfører ikke bør påta seg oppdraget.»

Den nye regnskapsføreren bør også ta kontakt med den gamle for å få oversendt alt av dokumenter, bilag og annen informasjon, slik at alt er klart ved overtakelsesdato. Det er en jobb som naturligvis går lettere dersom alt av informasjon er lagret digitalt.

Sånn – da burde du være litt bedre rustet til å bytte regnskapsfører. Lykke til med byttet!

New call-to-action

Martin Vikesland

Skrevet av Martin Vikesland

Martin er konsernleder og rådgiver i Value. Han er siviløkonom med en MSc i strategi. Martin har erfaring som leder av digitalbyrået Netlife Design gjennom 12 år og har jobbet i BCG, Forskningsrådet og ved Handelshøyskolen BI. I Value rådgir han innenfor strategi , forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og innenfor tema relatert til drift av konsulentselskaper