<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Value starter med HR- og administrasjonsrådgiving!

Skrevet av Erlend Sofienlund 09.11.20 13:59

HR-området er et stort fagfelt som omhandler alle aspekter ved bedriftens viktigste ressurs, de ansatte. Å forvalte denne ressursen på best mulig måte er et stort ansvar, som ofte blir nedprioritert. Value Group starter derfor en spennende satsing på HR- og administrasjon!

HR som felt har gjennomgått store endringer de siste årene. Tidligere hadde mange bedrifter en personalavdeling som håndterte lønninger og personalsaker. Nå forventes det at HR-ansvarlig sjonglerer mellom administrative oppgaver i tillegg til å utvikle strategi og kultur i organisasjonen for å møte fremtidige behov.

Som bedriftsleder er det ofte bedriftens kjernevirksomhet som er, og skal være, i fokus. Å leie inn eller ansette noen som kan bidra på dette området vil i mange tilfeller vise seg å være effektfullt da mangel på riktige verktøy, kompetanse og støtte kan gå på bekostning av den strategiske utviklingen av organisasjonens kultur og verdier.

Value ønsker å hjelpe til med dette. Vi skal være din beste støttespiller. Om du ønsker outsourcing eller kun et godt råd, bistår vi med kompetanse i de daglige HR-utfordringene din bedrift står overfor. Vi ser på hvordan interne prosesser kan bli mer effektive og hvordan digitale HR-systemer kan frigjøre tid til å fokusere på mer operativt eller strategisk arbeid. 

New call-to-action

Vi ønsker å hjelpe deg med å:

 • Bruke mindre tid på administrative oppgaver, slik at du kan fokusere på verdiskapning
 • Være en strategisk forretningspartner
 • Skape engasjerte og motiverte medarbeidere som snakker godt om sin arbeidsplass
 • Bruke innsikt og analyse til å forbedre organisasjonen og optimalisere prestasjoner

Eksempler på hva vi kan bistå med: 

 • Rekruttering og ansettelse
 • GDPR
 • HMS-arbeid
 • Ressurser og maler til medarbeidersamtaler
 • Personalkonflikter
 • Forsikring og pensjon
 • Oppsigelser og offboarding
 • Bilagsføring

Kombinasjonen av din kjennskap til bransjen, med våre rådgiveres erfaring, gir en effektiv og god prosess. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet. 

Ta kontakt og få en gratis kartlegging av HR-området i din virksomhet med en av våre erfarne rådgivere →

Erlend Sofienlund

Skrevet av Erlend Sofienlund

Erlend har en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap, samt et årsstudium i verdibasert endringsledelse. Ved siden av dette har han jobberfaring som administrator, prosjektleder og Junior Associate i analyse- og konsulentselskapet Nordic Navigation. Erlend har stort engasjement for hvordan teknologi og verktøy kan brukes til å effektivisere organisasjoner og menneskene i den. Han er fremoverlent og elsker nye utfordringer.