<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Value støtter Stop Hate for Profit, og pauser all betalt reklame på Facebook

Skrevet av Andrea Misje Renså 03.07.20 14:16

I juni lanserte flere borgerrettighetsgrupper en kampanje for boikott av betalt reklame på Facebook og Instagram. Målet med kampanjen er å presse Facebook til å slå hardere ned på hatefulle ytringer og spredning av feilinformasjon. Kampanjen har fått stor oppslutning og stadig flere bedrifter melder seg på.

Value ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn og støtter derfor initiativet #StopHateforProfit. Kampanjen passer godt med våre verdier om å bety en forskjell og være engasjerte. Vi stopper derfor all betalt reklame på Facebook og Instagram inntil videre. 

Vi mener at deling av feilinformasjon er en potensiell fare for demokratiet over hele verden. Spredning av hatefulle ytringer ufarliggjør og senker terskelen for rasisme og vold, sier daglig leder i Value Group, Martin Vikesland. 

Mer informasjon på #StopHateforProfit sine nettsider.

Andrea Misje Renså

Skrevet av Andrea Misje Renså

Andrea er HR-konsulent og styresekretær i Value Group. Hun holder til i Bergen, og utgjør for tiden hele avdelingen der. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse. Hun er ansvarlig for organiseringen av rekruttering og bistår alle våre kontorer med dette.