<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Bytt regnskapsfører - få regnskap til fastpris!

Skrevet av Dag Manneråk 03.12.20 16:40

Det finnes mange grunner til å bytte regnskapsfører. Vekst, eller endringer i bedriften kan gjøre at du har andre behov enn tidligere, regnskapsføreren kan benytte gamle og utdaterte systemer og metoder, eller kanskje du ikke får den oppfølgingen som du ønsker?

Regnskapsføreren skal være din rådgiver på økonomiområdet. Den skal kjenne din virksomhet, se det som du ikke ser, gi deg gode råd og beslutningsstøtte og gi deg tilgang til bred kompetanse. En god regnskapsfører skal gi deg ro og trygghet om at de økonomiske forholdene i din virksomhet er ivaretatt, slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet. Når dette ikke er tilfellet kan det være naturlig å se etter muligheten for å bytte regnskapsfører.

byttrf

Hvorfor bør du velge Value?

Vi i Value ønsker å bety en forskjell og vi vil være din beste støttespiller. Hos oss får du tilgang til et tverrfaglig team som kjenner deg og din bransje med kompetanse innen alt fra regnskap, lønn og pensjon til budsjettering, rapportering og HR. Alt du trenger innen økonomisk rådgivning - tilgjengelig i det omfang du trenger, når du trenger det. Du får én hovedkontakt og én kontaktflate, men er ikke begrenset til en persons kompetanse og erfaring.

Regnskapet ditt er mye mer enn historiske data du er pålagt å rapportere. Regnskapet og kildene det bygger på kan gi deg verdifull innsikt og et solid beslutningsgrunnlag om du følger de riktige nøkkeltallene og dataene dine er ferskvare. Derfor ser vi regnskapet ditt i et større perspektiv. Med engasjerte medarbeidere og moderne systemer skaper vi en regnskapstjeneste og arbeidsdeling tilpasset ditt behov. 

En vellykket leveranse og et godt samarbeid starter med en grundig kartlegging og forventningsavklaring for å til en best mulig leveranse. Vi tar oss av regnskapet, så kan du gjøre det du er god på

Se hva kundene våre sier om oss. 

Når kan du bytte? 

Du kan i utgangspunktet bytte regnskapsfører hele året, men vi anbefaler at du bytter ved månedsslutt eller teminslutt, da dette forenkler prosessen. 

Hva må du gjøre? 

Alt du trenger å gjøre for å bytte til oss i Value er å si opp din nåværende regnskapsfører. De fleste regnskapsførere opererer med en oppsigelsestid på tre måneder. Value tar så ansvar for alt det formelle som må gjøres mot det offentlige og nåværende regnskapsfører. Du vil bli informert og involvert under denne prosessen.

Fyll ut kontaktskjema og bli kontaktet med tilbud! 

Dag Manneråk

Skrevet av Dag Manneråk

Dag er utdannet økonom fra Universitetet i Agder. Han har jobbet med 24sevenOffice i 15 år, og har bidratt i flere implementeringer av systemet. Dag har erfaring fra Accountonit og PwC, og jobber hovedsakelig med salg.