<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Slik løser du oppgavene i økonomiavdelingen uten å ansette

Skrevet av Sindre Hansen 27.10.20 12:36

Virksomhetsstyring er et samlebegrep for samspillet mellom eier, styret og ledelse. Det handler om å holde orden i eget hus. Som et ledd i å sikre god virksomhetsstyring bør selskapet ha kontroll over sine ressurser og minimere de største belastningene på sine ansatte i perioder med sterk vekst, omorganiseringer eller ved større uforutsette hendelser. 

For å ivareta ansatte, samtidig som man sikrer mål og resultatkrav, har behovet for tilgang på rask og kompetent arbeidskraft en tendens til å øke i takt med utfordringer knyttet til endringer i driften. Tjenester som Management for hire, Insourcing services og Finance for hire tar sikte på å løse mye av dette og tilbys i dag av rådgivere i Value.

Noen eksempler på situasjoner hvor Value har bistått kunder med ressurser er: 

 • I perioder med høyt arbeidspress
 • Når selskapet er på utkikk etter nye medarbeidere og de har behov for å sørge for at viktige oppgaver blir fulgt opp og overholdt. 
 • Ved større organisatoriske endringer som fusjoner, oppkjøp eller salg, for å sikre ordinære driftsoppgaver. 
 • Dersom medarbeidere skal ut i permisjon o.l. og trenger noen til å raskt sette seg inn i arbeidsoppgaver i en periode. 


Når bør du benytte deg av innleid arbeidskraft?

Innleid arbeidskraft gir bedriften tilgang til relevant kompetanse innenfor et spesifikt området i de tilfeller behovet for den aktuelle kompetansen er tidsbegrenset. Det kan være perioder med høyt arbeidspress hvor eksterne kan avlaste ansatte for å komme i mål med et prosjekt innen satte frister, eller for å gjennomføre et prosjekt som de ansatte i bedriften ikke har kapasitet eller kompetanse til å utføre selv. I andre tilfeller kan det være et behov for bistand med løpende oppgaver som ikke dekker en hel stilling, men som likevel er for tid- eller ressurskrevende til at oppgavene kan delegeres til en ansatt i selskapet.

Les også: Tips til bedrifter i nedgangstider → 

Hva er fordelene?

Den største fordelen med å benytte seg av innleid arbeidskraft er at selskapet får rett hjelp når de trenger det som mest, og på den måten sikrer kontinuerlig drift i overgangsperioder eller i perioder med stort arbeidspress. Å leie kvalifisert personell vil gi en økt form for fleksibilitet ved at selskapet kan velge å ha innleid arbeidskraft på kort eller lang sikt for å komme seg over de verste toppene og tilbake i en normal situasjon. Selv om selskapet leier inn én ressurs, som for eksempel en midlertidig CFO, er tilgangen på tverrfaglig kompetanse kort da den innleide ressursen er koblet til en større organisasjon i bakkant. Det er også en fordel at selskapet raskt kan få på plass riktig kompetanse.

Les også: Regnskapskontoret er i endring. Dette kan du som kunde få hjelp til → 

Hvilke tjenester tilbys?

Value har kompetente medarbeidere med lang erfaring som setter seg raskt inn i virksomheten og kravene som stilles til økonomifunksjonen. Dette bidrar til at økonomifunksjonens prosesser kan videreføres, noe vi ser at både styre, ledelse og ansatte verdsetter. Rådgiverne i Value er spesialisert i økonomifunksjonen og tilbyr i dag roller som:

 • Financial Controller
 • Business Controller
 • Økonomi- og regnskapssjef
 • CFO

Vi kan tiltre på kort varsel, i lengre eller kortere engasjement. Våre rådgivere har bred erfaring innen økonomifunksjoner, ledererfaring, helhetlig blikk og god innsikt i forretningsutvikling. 

Hvilke oppgaver kan Value bistå med?

Rådgivere i Value tilbyr også regnskapsnær rådgivning innen et bredt spekter av økonomitjenester:

 • Likviditetsstyring
 • Virksomhetsstyring
 • Rapportering
 • Budsjettering
 • Regnskapsanalyse
 • Styrearbeid
 • Økonomistyring
 • Strategisk rådgiver
 • Internkontroll 

Få en time gratis med en av våre rådgivere → 

Ta kontakt så finner vi den av våre rådgivere som passer best til din virksomhet.

Sindre Hansen

Skrevet av Sindre Hansen

Sindre er rådgiver i Value. Sindre bistår kunder med budsjettering, rapportering og analyse og har i tillegg dybdekunnskap innenfor regnskapsfaget.