<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Enklere godkjenning av betalinger

Skrevet av Martin Vikesland 01.07.20 15:11

Regnskapsgodkjente betalinger er en ny tjeneste som åpner for at regnskapsfører kan godkjenne utbetalinger direkte i 24SevenOffice. Den store fordelen med denne tjenesten er at kundene kan godkjenne alle betalinger direkte i regnskapssystemet, noe som gjør at betalingsprosessen blir enklere og mer effektiv både for kunde og regnskapsfører. Tjenesten lanseres av DNB i disse dager, og er foreløpig kun tilgjengelig for DNB sine kunder. Den nye betalingsløsningen tilfredsstiller de krav myndighetene pålegger bankene for korrekt identifisering av betalingsavsender.

Value Group var først til å ta i bruk den nye løsningen i DNB. Bård Hansen, daglig leder i Value Oslo, sier dette om den nye løsningen: "Med Regnskapsgodkjente betalinger slipper vi dobbeltgodkjenning og våre kunder kan godkjenne alt i ett system. Dette gjør betalingsprosessen effektiv, og våre kunder får en kostnadseffektiv tjeneste. Samtidig er trygge og sikre systemer viktig for oss, noe den nye løsningen ivaretar på en god måte. Regnskapsgodkjente betalinger er lagt opp slik at kundene indentifiserer seg med Bank ID i regnskapssystemet. Denne må fornyes hver 90. dag. Det gjør det hele sikkert, og i tillegg mye enklere og raskere for kunden å godkjenne betalinger." 

Utviklingen av Regnskapsgodkjente betalinger har ført til et tettere samarbeid mellom Dnb og 24SevenOffice, og flere integrasjoner er nå på plass. I bankmodulen til 24SevenOffice er det lagt inn en lenke til DNB hvor både regnskapsfører, eller bedriftene selv, kan bestille bankintegrasjonen, elektronisk kontoinformasjon for bankavstemming og innbetalingsavtaler. Inntil nå har de fleste sendt inn avtaler på papir og det tok minst en uke før bestillingene var registrert og kunden kunne ta tjenestene i bruk. Med digital bestilling er det gjort på noen få minutter. 

Hva trenger jeg for å bruke regnskapsgodkjente betalinger?

 • Nettbank for bedrifter 
  • Som bedriftskunde får du konto, kort, nett- og mobilbank helt gratis. Du betaler kun for bruk av tjenestene, ingen månedspris
 • Bruker i nettbanken 
  • Personer som skal godkjenne betalinger og betalingsfiler, må være registrert som en bruker i bedriftsnettbanken
 • Rettigheter til å belaste konto 
  • Brukere som skal godkjenne betalinger, må gis rettigheter til kontoene det skal betales fra.  Dette kan en administrator gjøre i nettbanken. Rettighetene fjernes av administratoren når brukeren ikke lenger har bruk for dem.
 • Bankintegrasjon 
  • For å kunne sende betalingsfiler fra regnskapssystemet til nettbanken trenger du bankintegrasjon. Value kan bistå med oppsette av integrasjon ved behov. 
 • Fullmakt til konto og bestilling av integrasjon 
  • Hvis regnskapsfører skal ha tilgang til klienten sin konto i egen nettbank, må klienten gi fullmakt til dette. Regnskapsføreren trenger også fullmakt til å bestille digitale tjenester på vegne av klienten for å kunne bestille integrasjon mellom regnskapssystemet og banken

Mer informasjon om tjenesten finner du på nettsiden til Dnb.

Martin Vikesland

Skrevet av Martin Vikesland

Martin er konsernleder og rådgiver i Value. Han er siviløkonom med en MSc i strategi. Martin har erfaring som leder av digitalbyrået Netlife Design gjennom 12 år og har jobbet i BCG, Forskningsrådet og ved Handelshøyskolen BI. I Value rådgir han innenfor strategi , forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og innenfor tema relatert til drift av konsulentselskaper