<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Regnskapsfrister 2020

Skrevet av Martin Vikesland 23.03.20 10:05

Regjeringen har innvilget flere tiltakspakker for å lette byrden de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet påfører næringslivet. Det innebærer endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Under vises en oversikt over de nye datoene pr 26.03.20. Nye pakker er ventet å komme, og det kan derfor komme ytterligere endringer fremover. For en fullstendig og oppdatert oversikt følg med på Skatteetatens nettsider.

Hva Ordinær frist Ny frist
MVA 1. termin 14.04.20 10.06.20
Forskuddsskatt 2. termin for AS 15.04.20 01.09.20
Forskuddsskatt 1. termin for ENK  16.03.20 01.05.20
AGA 2. termin 15.05.20 15.08.20
Finansskatt 2. termin 15.05.20 15.08.20


Omsetningsoppgaven, næringsoppgaven og selvangivelsen skal leveres som normalt. Det er betalingsfristen som er utsatt, ikke selve innleveringsfristen. Kommer selvangivelsen eller næringsoppgaven for sent inn i Altinn, vil det påløpe forsinkelsesavgift. Denne beregnes ut fra hvor sent oppgaven leveres. Ved manglende innlevering, eller ved innlevering av uriktige eller ufullstendige opplysninger er det også en risiko for tilleggsskatt.

Hvis A-meldingen ikke leveres innen fristen, kan det ilegges en daglig, løpende tvangsmulkt for manglende innrapportering helt frem til alt er levert korrekt, i tillegg til et overtredelsesgebyr. Denne mulkten er akkurat nå satt på vent grunnet Covid-19 – men vi anbefaler likevel å levere inn til fristene som er satt så sant det lar seg gjøre.

Mer om frister, gebyrer og tilleggsskatt hos Skatteetaten.

Trenger du hjelp med regnskapet ditt?

Ordinære frister for AS:

April
6. apr – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
14. apr – Levere MVA-melding (hvis du er MVA-pliktig)
14. apr – Levere årlig MVA-melding hvis du driver med primærnæring
15. apr – Betale forskuddskatt (utsatt inntil videre, ny dato ikke satt)

Mai
5. mai – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
15. mai – Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk (hvis du er arbeidsgiver)

Juni
2. juni – Levere skattemelding og næringsoppgave
2. juni – Betale tilleggsforskudd på skatt, hvis det er nødvendig
5. juni – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
10. juni – Levere MVA-melding (hvis du er MVA-pliktig)
30. juni – Holde generalforsamling og godkjenne årsregnskap

Juli
6. juli – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
15. juli – Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk (hvis du er arbeidsgiver)
31. juli – Levere årsregnskap

August
5. aug – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
31. aug – Levere MVA-melding (hvis du er MVA-pliktig)

September
7. sept – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
15. sept – Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk (hvis du er arbeidsgiver)

Oktober
5. okt – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
12. okt – Levere MVA-melding (hvis du er MVA-pliktig)

November
5. nov – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
16. nov – Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk (hvis du er arbeidsgiver)

Desember
7. des – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
10. des – Levere MVA-melding (hvis du er MVA-pliktig)

Andre viktige datoer (ikke frister):

  1. august: Første pulje av skatteoppgjøret for næringsdrivende er klart
  2. oktober: Siste pulje av skatteoppgjøret for næringsdrivende forventes klar
Martin Vikesland

Skrevet av Martin Vikesland

Martin er konsernleder og rådgiver i Value. Han er siviløkonom med en MSc i strategi. Martin har erfaring som leder av digitalbyrået Netlife Design gjennom 12 år og har jobbet i BCG, Forskningsrådet og ved Handelshøyskolen BI. I Value rådgir han innenfor strategi , forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og innenfor tema relatert til drift av konsulentselskaper