<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Regnskapsfrister 2021

Skrevet av Martin Vikesland 02.03.21 10:06

Her finner du en komplett oversikt over regnskapsfristene du må huske fra måned til måned. Datoer er hentet fra Skatteetatens skattekalender for næringsdrivende

Trenger du hjelp med regnskapet ditt?

Ordinære frister for AS:

Mars

 • 5. Mars: A-melding for februar
 • 10. Mars: Mva-melding for små virksomheter med årstermin - frist for levering og betaling. (NB! Små virksomheter kan søke Skatteetaten om å rapportere mva en gang i året).
 • 15. Mars: A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling. Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

April

 • 5. April: A-melding for mars
 • 7. April: Skattemelding (selvangivelsen) - tilgjengelig elektronisk for alle næringsdrivende
 • 12. April: Mva-melding – frist for levering og betaling
 • 12. April: Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling
 • 15. April: Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin

Mai

 • 5. Mai: A-melding for april
 • 10. Mai: Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding). Frist for rapportering for 1. kvartal
 • 15. Mai: Frist for å søke støtte fra kompensasjonsordningen for perioden januar - februar 2021 
 • 18. Mai:  A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling
 • 31. Mai: Næringsrapport skatt - frist for levering
 • 31. Mai: Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - aksjeselskaper mv - frist for levering
 • 31. Mai: Skattemelding (selvangivelsen) - frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende
 • 31. Mai: Skattemelding (selvangivelsen) - frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende. 
 • 31. Mai: Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende - frist for levering

Juni

 • 7. Juni: A-melding for mai
 • 10. Juni: Mva-melding – frist for levering og betaling
 • 15. Juni: Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
 • 15. Juni: Frist for å søke støtte fra kompensasjonsordningen for periodene septemper - oktober 2020, november - desember 2020 og januar - februar 2021

Juli

 • 5. Juli: A-melding for juni
 • 15. Juli: A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling. Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

August

 • 5. August: A-melding for juli
 • 10. August: Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding). Frist for rapportering for 2. kvartal
 • 31. August: Mva-melding – frist for levering og betaling
 • 31. August: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering. Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 3. termin

September

 • 6. September: A-melding for august
 • 15. September: A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling. Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
 • 15. September: Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling

Oktober

 • 5. Oktober: A-melding for september
 • 11. Oktober: Mva-melding – frist for levering og betaling
 • 11. Oktober: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering. Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 4. termin

November 

 • 5. November: A-melding for oktober
 • 10. November: Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding). Frist for rapportering for 3. kvartal
 • 15. November: A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling. Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Desember

 • 6. Desember: A-melding for november
 • 10. Desember: Mva-melding – frist for levering og betaling
 • 10. Desember: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering. Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 5. termin
 • 15. Desember: Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling

 

Martin Vikesland

Skrevet av Martin Vikesland

Martin er konsernleder og rådgiver i Value. Han er siviløkonom med en MSc i strategi. Martin har erfaring som leder av digitalbyrået Netlife Design gjennom 12 år og har jobbet i BCG, Forskningsrådet og ved Handelshøyskolen BI. I Value rådgir han innenfor strategi , forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og innenfor tema relatert til drift av konsulentselskaper