<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Automatisk purring gir bedre likviditet

Skrevet av Sindre Hansen
25.09.20 09:58

Automatisert oppfølging av ubetalte fordringer bør være en selvfølge for de aller fleste selskaper mener rådgiver i Value, Nikolai Nilsen. Skybasert regnskap med bankintegrasjon gjør at reskontro automatisk oppdateres hver dag. Et naturlig steg videre er å også automatisere innkrevingen av ubetalte fordringer.

Les mer →

Slik lykkes du med onboarding av nyansatte!

Skrevet av Andrea Misje Renså
21.09.20 15:19

Arbeid med å ansette nye medarbeidere er en tidkrevende og kostbar prosess. Når du finner dyktige mennesker som du velger å ansette vil du gjøre det du kan for å beholde dem i organisasjonen, og du har bare ett forsøk på å gi et godt førsteinntrykk! 

Les mer →

Lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Skrevet av Andrea Misje Renså
17.09.20 09:55

Stortinget har vedtatt en ordning om lønnsstøtte til selskaper som tar egne permitterte ansatte tilbake i jobb. Formålet med den nye ordningen er å få permitterte tilbake i jobb og hindre at arbeidsledigheten blir værende på et høyt nivå i lang tid. Ordningen gjelder for juli og august 2020. Regjeringen foreslår å utvide ordningen til også gjelde for oktober, november og desember.

Les mer →

Det koster å miste medarbeidere – slik unngår du uønskede oppsigelser

Skrevet av Erlend Sofienlund
19.08.20 10:23

Dyktige ansatte vil søke nye utfordringer fra tid til annen, men både arbeidsmiljøet og bunnlinjen tjener på at du gjør tiltak for å unngå uønskede oppsigelser.  

Les mer →

Enklere godkjenning av betalinger

Skrevet av Martin Vikesland
01.07.20 15:11

Regnskapsgodkjente betalinger er en ny tjeneste som åpner for at regnskapsfører kan godkjenne utbetalinger direkte i 24SevenOffice. Den store fordelen med denne tjenesten er at kundene kan godkjenne alle betalinger direkte i regnskapssystemet, noe som gjør at betalingsprosessen blir enklere og mer effektiv både for kunde og regnskapsfører.

Les mer →

Ofte stilte spørsmål: Permittering & omsorgsdager

Skrevet av Andrea Misje Renså
23.06.20 07:58

I forbindelse med korona-pandiemien har det kommet flere nye vedtak og endringer i regler for permitteringer og omsorgsdager, og det kan være vanskelig å holde oversikt. Vi har samlet opp noen spørsmål som mange lurer på og svart på disse her!

Les mer →