<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Automatisk purring gir bedre likviditet

Skrevet av Sindre Hansen
30.04.21 09:08

Noen ganger betaler ikke kunden, og det må naturligvis følges opp. Automatisk oppfølging av ubetalte fordringer bør være en selvfølge for de aller fleste selskaper mener rådgiver i Value, Nikolai Nilsen. Skybasert regnskap med bankintegrasjon gjør at reskontro automatisk oppdateres hver dag. Da kan det være et naturlig steg videre å automatisere innkrevingen av ubetalte fordringer.

Les mer →

Fem kjappe med Frida og Ingvild

Skrevet av Andrea Misje Renså
29.04.21 09:36

Frida Isaksen og Ingvild Haugstvedt var begge ferdig utdannet ved Universitetet i Agder i 2019. I dag jobber de i henholdsvis Value Kristiansand og Value Oslo. HR-ansvarlig Andrea inviterte dem til en digital kaffeprat og fem kjappe spørsmål om hvordan det er å jobbe i Value, og om overgangen fra studielivet til arbeidslivet.

Les mer →

Konsulentselskap? Dette er de viktigste faktorene som påvirker lønnsomheten

Skrevet av Martin Vikesland
19.04.21 12:44

Det er mange ting som påvirker lønnsomheten i et selskap. De viktigste faktorene for hva som skaper en lønnsom bedrift vil også kunne variere fra en bransje til en annen. Når vi rådgir og bistår konsulentselskaper ser vi at det ofte er tre områder som er de sterkeste driverne for bedriftens lønnsomhet.

Les mer →

Regnskapsfrister 2021

Skrevet av Martin Vikesland
02.03.21 10:06

Her finner du en komplett oversikt over regnskapsfristene du må huske fra måned til måned. Datoer er hentet fra Skatteetatens skattekalender for næringsdrivende

Les mer →

Betalingsutsettelse for offentlige avgifter

Skrevet av Bård Hansen
01.03.21 12:05

Du kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav hvis du opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder både næringsdrivende, selskap og privatpersoner.

Les mer →

De viktigste reglene for permittering & omsorgsdager

Skrevet av Andrea Misje Renså
01.03.21 11:16

Med de vedvarende strenge tiltakene i samfunnet og gjentatte perioder med full nedstenging er det stadig behov for permitteringer i bedriftene som rammes. Mange er pålagt hjemmekontor, og rødt nivå i skoler og barnehager medfører at flere barn må være mer hjemme eller ha hjemmeskole. Her finner du en oppsummering av hvilke regler som gjelder for permittering og omsorgsdager.

Les mer →