<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Ferietrekk

Skrevet av Andrea Misje Renså
02.06.20 09:23

Feriepengeutbetalingen må planlegges i god tid før utbetaling. Det må gjøres flere vurderinger og avklaringer som det er smart å ha på plass i god tid før selve utbetalingen. Vi har laget en oversikt med 6 punkter som dekker de viktigste vurderingene som må gjøres i forkant av feriepengeutbetalingen:

Les mer →

Tips til bedrifter i nedgangstider

Skrevet av Bård Hansen
28.05.20 09:07

Nedstengingen av samfunnet i forbindelse med koronautbruddet har fått store konsekvenser for norsk næringsliv. Hele bransjer sliter med omsetningssvikt, og ekspertene spår at dette vil medføre tøffere tider for store deler av næringslivet i lang tid fremover. I nedgangstider er det spesielt viktig å ha tett oppfølging av driften. Denne artikkelen gir en kort oppsummering av tiltak du som bedriftseier eller daglig leder bør vurdere for å sikre sunn drift av selskapet i de ventede nedgangstidene.

Les mer →

Ferieloven og ferieavvikling

Skrevet av Andrea Misje Renså
27.05.20 14:15

Sommeren nærmer seg og i den forbindelse kan det dukke opp spørsmål knyttet til  ferieavvikling og feriepengeutbetaling. I år vil ferieavviklingen for mange kanskje bli annerledes ettersom flere ansatte er permittert. Les mer om ferieloven, ferieavvikling, sykdom i ferien og permittering her! 

Les mer →

Sjekk om din bedrift kvalifiserer for kontantstøtte

Skrevet av Martin Vikesland
18.05.20 13:43

Søknadsportalen for kontantstøtte er nå åpnet og tar imot søknader for mars og april. I denne artikkelen gjennomgår vi hvordan du søker og hvilke kriterier som ligger til grunn.

Les mer →

Regnskapsfrister 2020

Skrevet av Martin Vikesland
18.05.20 13:42

Regjeringen har innvilget flere tiltakspakker for å lette byrden de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet påfører næringslivet. Det innebærer endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Under vises en oversikt over de nye datoene pr 18.05.20. Nye pakker er ventet å komme, og det kan derfor komme ytterligere endringer fremover. For en fullstendig og oppdatert oversikt følg med på Skatteetatens nettsider.

Les mer →

Styrets ansvar ved søknad om kontantstøtte

Skrevet av Bård Hansen
20.04.20 11:51

Søknadsportalen for kontantstøtte er nå åpnet, og mange bedrifter vil benytte seg av muligheten til å søke om støtte. Både autorisert regnskapsfører, revisor, styreleder, innehaver og daglig leder kan sende inn søknaden på vegne av selskapet, men før søknaden kan sendes inn er det viktig å kontrollere at alle opplysningene i søknaden er korrekte. Her bør styret komme på banen.

Les mer →