<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

De viktigste reglene for permittering & omsorgsdager

Skrevet av Andrea Misje Renså
01.03.21 11:16

Med de vedvarende strenge tiltakene i samfunnet og gjentatte perioder med full nedstenging er det stadig behov for permitteringer i bedriftene som rammes. Mange er pålagt hjemmekontor, og rødt nivå i skoler og barnehager medfører at flere barn må være mer hjemme eller ha hjemmeskole. Her finner du en oppsummering av hvilke regler som gjelder for permittering og omsorgsdager.

Les mer →

Pensjon fra første krone

Skrevet av Andrea Misje Renså
24.02.21 11:15

Regjeringen og Fremskrittspartiet er enig i hovedprinsippene for en pensjonsopptjening som gjelder fra første krone i private ordninger for opptjening av pensjon. For å gi næringslivet mulighet til å tilpasse seg de endrede pensjonsforpliktelsene, vil ikke endringen bli pålagt arbeidsgiver før i 2023.

Les mer →

Spar penger med endringene i gave-reglene

Skrevet av Sindre Hansen
19.02.21 13:06

Fra 2021 er det innført to viktige endringer i reglene for beskatning av gaver til de ansatte. Det skattefriebeløpet har økt fra 2000 kr pr. år til 5000 kr. pr år. I tillegg er kravet om at alle ansatte må få samme gave (generell ordning i bedriften) for at gaven skal være skattefri fjernet. Dette gjør at arbeidsgiver potensielt kan spare 700 kr i arbeidsgiveravgift pr. ansatte og den enkelte ansatte kan spare 2000 kr i året i skatt.

Les mer →

Få kontroll på ferieplanen!

Skrevet av Andrea Misje Renså
16.02.21 14:52

God planlegging er en nøkkel til godt resultat - også når det kommer til ferieplanlegging! For å sikre optimal drift gjennom sommermånedene er det lurt å starte planleggingen tidlig.

Les mer →

6 grunner til hvorfor du ikke bør lage medarbeiderundersøkelsen selv

Skrevet av Erlend Sofienlund
15.01.21 09:37

En grundig og metodisk medarbeiderundersøkelse gir bedriften et viktig styringsverktøy, men mange tar for lett på denne undersøkelsen. Her er 6 potensielle fallgruver man kan havne i ved å gjennomføre undersøkelsen på egenhånd.

Les mer →

Kompensasjonsordningen 2.0

Skrevet av Martin Vikesland
11.01.21 11:06

Kompensasjonsordningen 2.0, eller midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020, åpner for søknader fra 18.01.21. Ordningen har mange fellestrekk med ordningen som gjaldt for mars - august, men også noen ulikheter.

Les mer →