<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Avtalerevisjon

Skrevet av Markus Wroldsen
26.03.20 13:10

Koronautbruddet har rammet økonomien til både norske og utenlandske selskaper hardt, og vil føre med seg store konsekvenser for næringslivet både på kort og lang sikt. Mange lurer nå på om de må forholde seg til avtaler som de tidligere har inngått. Enten fordi de er leverandør av en ytelse og har møtt på leveranseproblemer, eller fordi de som kjøper ikke ønsker ytelsen levert nå på grunn av tingenes tilstand.

Les mer →

Korona og virkemiddelapparatet

Skrevet av Merete Skårland
24.03.20 11:52

Stortinget sluttet seg lørdag 21. mars til regjeringens forslag om en låne- og garantiordning på til sammen 100 milliarder kroner. Halve beløpet er satt av til en løsning der staten gjennom et fond garanterer for 90 % av beløpet i nye lån til små og mellomstore bedrifter inntil 50 MNOK. 

Les mer →

Slik bytter du regnskapsfører

Skrevet av Martin Vikesland
23.03.20 16:07

Vurderer du å bytte regnskapsfører? Da blir du sikkert glad for å høre at det er lett å få til. Ikke er det dyrt heller.

Les mer →

Regnskapsfrister 2020

Skrevet av Martin Vikesland
23.03.20 10:05

Regjeringen har innvilget flere tiltakspakker for å lette byrden de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet påfører næringslivet. Det innebærer endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Under vises en oversikt over de nye datoene pr 26.03.20. Nye pakker er ventet å komme, og det kan derfor komme ytterligere endringer fremover. For en fullstendig og oppdatert oversikt følg med på Skatteetatens nettsider.

Les mer →

Korona: Tips til arbeidsgivere

Skrevet av Martin Vikesland
20.03.20 14:40

Vi i Value følger nøye med på utviklingen ifm Korona-viruset. Mange arbeidsgivere opplever at situasjonen er uoversiktlig, fremtidsutsiktene usikre, og det er rett og slett vanskelig å vite hva man skal, kan og bør gjøre som arbeidsgiver.

Les mer →

Jeg har blitt permittert - hva gjør jeg nå?

Skrevet av Andrea Misje Renså
18.03.20 12:21

Det globale utbruddet av koronaviruset har fått store konsekvenser for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange arbeidsgivere blir nødt til å permittere ansatte. Når man blir permittert er det ikke alltid lett å vite hva man bør gjøre, og ventetiden for å komme i kontakt med NAV er lang. Vi har samlet noen råd som vi håper kan hjelpe deg! 

Les mer →