<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

6 grunner til hvorfor du ikke bør lage medarbeiderundersøkelsen selv

Skrevet av Erlend Sofienlund
15.01.21 09:37

En grundig og metodisk medarbeiderundersøkelse gir bedriften et viktig styringsverktøy, men mange tar for lett på denne undersøkelsen. Her er 6 potensielle fallgruver man kan havne i ved å gjennomføre undersøkelsen på egenhånd.

Les mer →

Kompensasjonsordningen 2.0

Skrevet av Martin Vikesland
11.01.21 11:06

Kompensasjonsordningen 2.0, eller midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020, åpner for søknader fra 18.01.21. Ordningen har mange fellestrekk med ordningen som gjaldt for mars - august, men også noen ulikheter.

Les mer →

Nytt år og tid for medarbeiderundersøkelse

Skrevet av Erlend Sofienlund
07.01.21 13:23


Arbeidsmiljøet påvirker i stor grad trivsel og produktivitet, og et dårlig arbeidsmiljø fører ofte til sykefravær og oppsigelser. Ved å jevnlig gjennomføre medarbeiderundersøkelser fanger du opp negative tendenser tidlig.  Det er først når du har kunnskap om hvordan dine medarbeidere opplever arbeidsplassen du kan gjøre forbedringer som har effekt. 

Les mer →

Tips til bedrifter i nedgangstider

Skrevet av Bård Hansen
07.12.20 13:02

Den vedvarende nedstengingen av samfunnet i forbindelse med koronautbruddet har fått store konsekvenser for norsk næringsliv. Hele bransjer sliter med omsetningssvikt. I en slik situasjon er det viktig å gjøre konkrete tiltak for å sikre den videre driften. 

Les mer →

Bytt regnskapsfører - få regnskap til fastpris!

Skrevet av Dag Manneråk
03.12.20 16:40

Det finnes mange grunner til å bytte regnskapsfører. Vekst, eller endringer i bedriften kan gjøre at du har andre behov enn tidligere, regnskapsføreren kan benytte gamle og utdaterte systemer og metoder, eller kanskje du ikke får den oppfølgingen som du ønsker?

Les mer →

Forlengelse og utvidelse av lånegarantiordningen

Skrevet av Bjørn Roland
02.12.20 14:15

Lånegarantiordningen er utvidet til å gjelde til 30.06.21. Nedbetalingstiden kan være opptil 6 år, med 3 års avdragsfrihet. Dette gjelder for både lån som allerede er innvilget, og nye lån. Lønnsomhetsvilkåret er oppfylt når årsregnskapet for 2019 viser positivt resultat etter skatt.

Les mer →