<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Løsningen ble å outsource HR

Skrevet av Birgitte Handeland 31.03.22 09:38

Netlife Bergen er ledende innen design og teknologi, og utvikler digitale tjenester og produkter. Deres dyktige og kreative rådgivere leverer løsninger og opplevelser som kunden elsker. I tillegg er de opptatt av folk - på ordentlig. Med gode kundeopplevelser blir etterspørselen stor, og selskapet har de siste årene hatt stor vekst.

I den tid med sterk vekst og med ønske om trygge og effektive prosesser og løsninger på HR-området fant Netlife Bergen løsningen som dekket deres behov. I et allerede etablert samarbeid innenfor økonomi og lønn valgte de også å sette ut personaladministrasjon til Value. Løsningen gir Netlife tilgang på et tverrfaglig og koordinert team som tar seg av alt innen økonomi, regnskap, lønn og HR.

I takt med at Netlife Bergen vokste ble behovet for en HR-funksjon større. 

“Vi har blitt såpass mange folk - opp mot 30 - at nødvendigheten av å ha en HR-funksjon har tvunget seg frem”, forteller Øyvind Storli Hoel, daglig leder i Netlife Bergen. Dette løste Netlife ved å sette ut funksjonen til Value, noe som gir dem “mulighet til å skalere opp og ned admin og HR-ressurser ved behov, snarere enn å ansette en dedikert HR-funksjon selv”. 

Noen ganger er behovet for tilgang til HR-ressurser midlertidig eller ad hoc, og med få ressurser kan funksjonen være sårbar for små og mellomstore selskaper. Gjennom samarbeidet med Value er dette en risiko Netlife slipper. 

“Oppgavene Value bidrar med er forretningskritiske. Value stiller med et eget team som vet hva de skal levere på. Det er greit å vite at de har flere som kjenner oss dersom noen skulle bli syke eller slutte i jobben hos dem”. 

For Netlife er det viktig å ha stell på administrative hygienefaktorer som lønn, pensjon og feriepenger. I tillegg bistår Value med personaladministrative oppgaver som håndtering og lagring av arbeidskontrakter, onboarding, offboarding og forsikringer. Et tverrfaglig samarbeid mellom HR og lønn sikrer trygg og effektiv håndtering av disse prosessene. 

For sikker lagring og god ansattoversikt har Netlife valgt å ta i bruk Adminkit, en digital verktøykasse for personal og administrative oppgaver. Her lagres dokumenter som arbeidskontrakter, lønnsbrev og informasjon om nødkontakt på en sikker og trygg måte. Adminkit har med dette blitt en viktig støtte for administrasjonen, det gir bedre kontroll, sparer tid og frustrasjon. 

“Vi ønsker å vise etterrettelighet som arbeidsgiver og her spiller Value en viktig rolle”. Med fokus på effektivitet, nøyaktighet og teknologi trenger vi ikke sitte sammen for å få til dette, men god kommunikasjon er viktig for et godt samarbeid. Øyvind sier det slik, “vi bruker i all hovedsak Slack, telefon, og en egen epostadresse til å kommunisere med Value. Vi opplever at ting blir tatt raskt tak i og kvittert ut. Dette er gull verdt i en hektisk hverdag preget av mange baller i luften og ting å håndtere”.

Lyst å ta en prat om hvordan Value kan bistå din bedrift på HR-området?

TA KONTAKT

Birgitte Handeland

Skrevet av Birgitte Handeland

Jeg hjelper bedrifter med å få kontroll på HR-området! Lurer du på hvordan du kan få bedre oversikt over HR og personaladministrasjon? Ta kontakt for en uforpliktende prat.