<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Vellykket outsourcing av økonomifunksjonen sørger for at økonomidirektøren sover godt om natten

Skrevet av Andrea Misje Renså 08.06.22 14:24

“Vi er ikke opptatt av å bli størst, men best!” - uttaler Ingun Væringstad. Det er vanskelig å ikke bli entusiastisk over en digital kaffeprat med den engasjerte økonomidirektøren i OPAK.

OPAK tilbyr høy kompetanse og et bredt spekter av rådgivningstjenester til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene. Deres kjerneytelser er prosjektledelse, byggeledelse, leietakerbistand, anskaffelser, konseptvalgutredning, usikkerhetsanalyse, byggfaglig spesialrådgivning, mm. Konsernet har selskaper som befinner seg i Trondheim, Bergen og Oslo, og har samlet nærmere 130 ansatte.

“For meg er OPAK spesiell på grunn av menneskene. Det er miljøer som setter faglighet og kvalitet svært høyt og er lidenskapelig opptatt av å levere over forventning. Dette har vi til felles med Value, så det er kanskje en av grunnene til av vi jobber så godt sammen” - forteller Ingun. 

Value_portrettbilete-8

For OPAK startet samarbeidet med Value da de outsourcet lønn i 2020. 

“Det var en helt fantastisk handover!” forteller Ingun om overgangen til Value, og legger til at “vi var veldig spente på overgangen, men den var umerkelig. Vi gjorde gode forberedelser, og Value løste det på en flott måte: effektivt, standardisert og proft - rett og slett! Overgangen kunne ikke vært bedre”. 

I 2021 valgte OPAK også å sette ut regnskapsproduksjonen til Value, slik at teamet i Value tar seg av hele prosessen. Ingun får ut et ferdig avstemt regnskap hver måned som hun går gjennom og kontroller. 

Value_portrettbilete-11

“Jeg får et ferdig avstemt regnskap innen fristen hver gang” 

"Akkurat som da jeg hadde en intern regnskapsleder, får jeg nå overlevert et ferdig avstemt regnskap til fristen, og kontaktpersonen min i Value tar en gjennomgang med meg. Gjennom dette sørger Value for at jeg sover godt om natten", sier Ingun. 

Ingun forteller at for henne og OPAK er den største fordelen med en ekstern økonomiavdeling fleksibiliteten dette gir henne.  Hun har tilgang på et helt team med ulike kompetanser som hun ikke ville hatt om hun hadde hatt én intern regnskapsfører. I tillegg slipper hun å ta risikoen for skalerbarhet, ansettelse, sykefravær og turnover. 

“Teamet i Value er tett på - det er min økonomiavdeling. Det gir meg muligheten til å ha en liten administrativ stab i OPAK, men likevel få dekket alle mine behov fra et team som er tett på og kjenner våre behov. I tillegg er det Value som står ansvarlig for opplæring, å holde seg oppdatert på systemer, og sørge for at de har tilgang på den riktige kompetansen for å løse våre problemstillinger på økonomiområdet.”

Med Value som partner på økonomiområdet får man tilgang på et tverrfaglig team. Value skreddersyr tjenester slik at de er tilpasset kundens behov - enten det gjelder økonomi/regnskap, lønn eller HR. 

Det er enklere å bytte regnskapsfører enn du tror

Andrea Misje Renså

Skrevet av Andrea Misje Renså

Andrea er HR-ansvarlig i Value Group. Hun holder til i Bergen. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse.