<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Nytt år og tid for medarbeiderundersøkelse

Skrevet av Erlend Sofienlund 07.01.21 13:23


Arbeidsmiljøet påvirker i stor grad trivsel og produktivitet, og et dårlig arbeidsmiljø fører ofte til sykefravær og oppsigelser. Ved å jevnlig gjennomføre medarbeiderundersøkelser fanger du opp negative tendenser tidlig.  Det er først når du har kunnskap om hvordan dine medarbeidere opplever arbeidsplassen du kan gjøre forbedringer som har effekt. 

Ved å gjennomføre undersøkelsene regelmessig vil resultatene vise tydelige og målbare tendenser. Brukt riktig, kan medarbeiderundersøkelsen være et av dine viktigste instrument for å skape en vekst og lønnsomhet på lag med de ansatte. 

Hvordan lykkes med medarbeiderundersøkelser?

Hensikten med undersøkelsen bør avklares og kommuniseres godt før gjennomføring. Beskriv tydelig hvordan undersøkelsen vil følges opp i etterkant. Ansatte som forstår hvorfor undersøkelsen gjennomføres vil i større grad sette av tid til å levere gode svar. De ansatte skal være trygg på at arbeidsgiver har gode intensjoner med gjennomføring av en slik undersøkelse.

Vi anbefaler å gjennomføre en anonym og nettbasert medarbeiderundersøkelse. Presenter funn til de ansatte og bruk tid på å diskutere tiltak og forbedringsmuligheter. Sett konkrete mål og lag en handlingsplan med en tydelig ansvarsfordeling. Det er viktig å vise at man kan løse problemer og skape forbedringer. Dette virker motiverende for de ansatte. Utfør medarbeiderundersøkelsen regelmessig, gjerne oftere enn en gang hvert år, og evaluere måloppnåelse hver gang. Gjenta prosessen. Funn og forbedringsmuligheter må tas på alvor, slik at det oppleves meningsfullt å svare på undersøkelsen.

En plan for gjennomføring

Bruk tid på å forberede undersøkelsen godt. Nøkkelen til en god undersøkelse er å holde den kort samtidig som du henter inn nødvendig informasjonen. Ha klart for deg hva som er dine mål og hva du skal bruke informasjonen du samler inn til. Vurder om dere skal lage undersøkelsen selv eller inngå avtale med en ekstern leverandør. Det finnes flere aktører på markedet som leverer skreddersydde systemer for medarbeiderundersøkelser.

Dersom dere går for å lage undersøkelsen selv, pass på å lage gode og utvetydige spørsmål. Test alle spørsmål opp mot målsetningene. Kun spørsmål som bidrar til å nå målet med medarbeiderundersøkelsen blir med på spørreskjemaet.

Noen generelle tips for en god undersøkelse er:

  • Involver topp- og linjeledelse fra start.
  • Definer målene og tilpass spørsmål/utsagn spesifikt til virksomhetens strategi.
    Kombiner eventuelt med andre undersøkelser og gjør sammenlignbar.
  • Sørg for at spørsmålene er tydelige og konkrete/målbare.
  • Bruk en ekstern leverandør for utsendelse, datainnsamling, dataanalyse og sparring for å sikre kvalitet, nøytralitet og integritet.
  • Planlegg prosessen fra start til slutt, herunder oppfølging og hvordan resultatene skal brukes. Integrer i «årshjulet».
  • Lag handlingsplaner og mål for den enkelte leder og avdeling / funksjon. Følg opp, igjen og igjen.

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt er de mest vanlige målingene i en medarbeider- eller arbeidsmiljøundersøkelse målinger av arbeidssituasjon, jobbtilfredshet, stress, risikooppfattelse og sikkerhetsatferd, lederevaluering, virksomhetens mål eller strategi, eller de ansatte tilknytning til virksomheten. Man kan gjerne kombinere ulike former for målinger i en undersøkelse.

Akkurat nå har Value Group et januartilbud for alle eksisterende kunder. Komplett gjennomført medarbeiderundersøkelse for hele din organisasjon for bare kr. 4 995,-. Finn ut mer →

Om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål rundt hvordan du kan lage bedre spørreundersøkelser, ikke nøl med å kontakte en av våre rådgivere for en uforpliktende prat.

Erlend Sofienlund

Skrevet av Erlend Sofienlund

Erlend har en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap, samt et årsstudium i verdibasert endringsledelse. Ved siden av dette har han jobberfaring som administrator, prosjektleder og Junior Associate i analyse- og konsulentselskapet Nordic Navigation. Erlend har stort engasjement for hvordan teknologi og verktøy kan brukes til å effektivisere organisasjoner og menneskene i den. Han er fremoverlent og elsker nye utfordringer.