<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Det koster å miste medarbeidere – slik unngår du uønskede oppsigelser

Skrevet av Martin Vikesland 07.03.19 10:07

Folk vil alltid søke nye utfordringer fra tid til annen. Men både arbeidsmiljøet og bunnlinja tjener på at du gjør tiltak for å unngå uønskede oppsigelser.

Det er både tid- og ressurskrevende å erstatte en dyktig medarbeider. Rekrutteringsprosessen koster, uansett om du gjør mesteparten av jobben selv eller bruker eksterne byråer. Og når du har funnet den rette kandidaten, må du investere i onboarding, opplæring og utstyr. Det er tid og ressurser som du heller kunne brukt til inntektsbringende arbeid.

I tillegg er det en rekke kostnader knyttet til selve oppsigelsen. Ifølge Great Place To Work kan en oppsigelse koste så mye som 90 til 200 prosent av en ansatts grunnlønn. Ser vi på den norske snittlønna, kan det å miste bare én kollega i året koste bedriften et sted mellom 500.000 og 1 million kroner. Å skape et arbeidsmiljø der folk blir værende, kan derfor være en god investering.

Hvordan vet du om arbeidsplassen er attraktiv for de ansatte?

Det er en utfordring å få innsikt i hvordan de ansatte faktisk har det. Selv de minste bedriftene mister oversikten over tilbakemeldinger og innspill, spesielt hvis informasjonen er ustrukturert og ikke satt i system.

For å kunne jobbe systematisk med å skape en attraktiv arbeidsplass, trenger du å vite hva de ansatte mener er viktigst for utvikling og trivsel. Deretter må du kunne måle hvordan selskapet presterer på disse faktorene.

I Value har vi kartlagt hva de ansatte legger i det å ha et attraktivt arbeidsmiljø, ettersom dette er en viktig satsing for selskapet. For å vite hvordan vi ligger an, gjennomfører vi månedlige målinger ved hjelp av det nettbaserte systemet Peakon. Våre kontor- og teamledere får hyppige oppdateringer på hvordan de ansatte opplever Value som arbeidsplass, og kan dermed sette i gang tiltak umiddelbart.

Smart, men også veldig enkelt for alle involverte.

God rekruttering = færre oppsigelser

Sjansen for at en medarbeider slutter er naturligvis mindre hvis ansettelsen oppleves som god for begge parter.

Her kan vi dra noen paralleller til datinglivet. Hvis du er ærlig på hva du tilbyr og hva du ser etter, øker sjansen for å treffe den rette. Altså, hvis dere som selskap ikke tilbyr den høyeste lønnen i bransjen, men fokuserer på gode ordninger og et godt fagmiljø, bør dere gå for noen som verdsetter kultur og kunnskap – ikke den som hyppig skifter jobb for å få et lønnshopp.  

Om du synes rekruttering er en vanskelig oppgave, finnes det hjelp. Mange ser på kostnaden knyttet til bemannings- og rekrutteringsbyråer som unødvendige, men hvis byråene kan bidra til en bedre rekrutteringsprosess, er kostnaden lett å forsvare.

Values visjon er å være den beste støttespilleren for næringslivet. Vi bistår derfor kunder med å få på plass verktøy som kan måle og analysere medarbeidertilfredsheten. Vi bistår også med å implementere utbedringer på HR-feltet for å ta tak i utfordringer. Hvis du ønsker sparring og bistand, kan du ta kontakt med oss for en helt uforpliktende prat.

hr sjekkliste

Martin Vikesland

Skrevet av Martin Vikesland

Martin er konsernleder og rådgiver i Value. Han er siviløkonom med en MSc i strategi. Martin har erfaring som leder av digitalbyrået Netlife Design gjennom 12 år og har jobbet i BCG, Forskningsrådet og ved Handelshøyskolen BI. I Value rådgir han innenfor strategi , forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og innenfor tema relatert til drift av konsulentselskaper