<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Korona og virkemiddelapparatet

Skrevet av Merete Skårland 24.03.20 11:52

Stortinget sluttet seg lørdag 21. mars til regjeringens forslag om en låne- og garantiordning på til sammen 100 milliarder kroner. Halve beløpet er satt av til en løsning der staten gjennom et fond garanterer for 90 % av beløpet i nye lån til små og mellomstore bedrifter inntil 50 MNOK. 

Dette tiltaket rettes mot bedrifter som allerede har banklån og vil derfor ikke treffe et betydelig antall småbedrifter.

Det er også iverksatt tiltak gjennom virkemiddelapparatet som i større grad vil kunne hjelpe mindre bedrifter uten eksisterende banklån. Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier.

Blant tiltak som iverksettes for å lette tilgangen til Innovasjon Norges samlede rammer på 7 milliarder kroner er:

  • Lavere krav til sikkerhet
  • Rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartslån. Oppstartslånene er avdragsfrie i fire år.
  • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får nå mulighet til å motta oppstartslån i tillegg.
  • Forenkling av prosessen for søknader om avdragsutsettelse (1 år).
  • Oppstartslån øker fra maksimalt 1,5 millioner til 2 millioner kroner. Det stilles ikke økte krav til kausjon eller egenkapital.
  • Justering av interne rutiner for å behandle søknader så raskt som mulig.

| Les også: Last ned gratis kalkulator for å beregne hvor mye kontantstøtte din bedrift kan motta!

Les mer om Innovasjon Norge og iverksatte tiltak her.

Innovasjon Norges ordninger retter seg mot små- og mellomstore bedrifter som lever av å selge produkter/tjenester de selv har utviklet. Ordningene med de tiltak og oppmykninger som i dag er presentert  vil kunne være aktuelle for:

  • kunder med FoU som tidligere ikke har hatt behov for lån/vært kjent med mulighetene
  • kunder med eksisterende lån fra Innovasjon Norge kan søke om avdragsfritak. 
  • kunder som har fått avslag/ikke har søkt pga. manglende sikkerhet
  • kunder som har mottatt kommersialiseringstilskudd (kan nå også motta lån)

Dersom du har kunder som har FoU i balansen og/eller har mottatt tilskudd/lån fra Innovasjon Norge, ta gjerne kontakt med dem med henvisning til og informasjon om disse tiltakene.

Vårt råd er at bedrifter som har behov og kan kvalifisere for ordninger fra Innovasjon Norge, etablerer kontakt med Innovasjon Norge så snart som mulig.

Ved spørsmål om låne- eller tilskuddsordningene, ta gjerne kontakt med Olav Mellemstrand (om@qbird.no, tlf. 906 32 906) i vårt datterselskapet Qbird AS. Qbird AS bistår FoU- bedrifter som har behov for lån/tilskudd til sine FoU- satsinger.

Merete Skårland

Skrevet av Merete Skårland

Merete Skårland, daglig leder i Qbird AS, er jurist og statsautorisert revisor med mangeårig erfaring med komplekse problemstillinger under fagområdene selskapsrett, skatt og regnskap. Hun kan gjennom SUM Regnskap AS bistå ved omorganiseringer (omdanninger, fusjoner, fisjoner etc.) og andre selskapsrettslige, skatterettslige og regnskapsrettslige problemstillinger. Har du et oppdrag eller behov for bistand, tak kontakt med Merete, ms@qbird.no / 993 83 458