<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Jeg har blitt permittert - hva gjør jeg nå?

Skrevet av Andrea Misje Renså 18.03.20 12:21

Det globale utbruddet av koronaviruset har fått store konsekvenser for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange arbeidsgivere blir nødt til å permittere ansatte. Når man blir permittert er det ikke alltid lett å vite hva man bør gjøre, og ventetiden for å komme i kontakt med NAV er lang. Vi har samlet noen råd som vi håper kan hjelpe deg! 

Når du som arbeidstaker blir permittert fra din stilling må du så raskt som mulig søke NAV om dagpenger. Regjeringen har gjort noen endringer i reglene ved permitteringer som følger av korona-viruset. Arbeidstakere som permitteres har rett på full lønn de første 20 dagene. De to første dagene dekkes av arbeidsgiver, de 18 neste dagene må en søke fra NAV. Etter 20 dager går man over på dagpenger. Dagpenger utgjør per i dag opptil 62,4% av din grunnlønn (for lønn opp til 6G). Lav inntekt (under 3G) får 80% dekning.  For å se hva du kommer til å motta i dagpenger kan du bruke NAV sin dagpengekalkulator.

| Les også: Last ned gratis kalkulator for å beregne hvor mye kontantstøtte din bedrift kan motta!

Behandlingstiden hos NAV er for tiden meget usikker, og det vil kunne ta tid før dagpengene kommer på konto. Det kan derfor være lurt å forberede seg på dette, og finne midlertidige løsninger dersom du ikke har en økonomisk buffer. NAV har kortere behandlingstid for søknader som er fullstendige og korrekt utfylt, så bruk litt tid på å sikre at du har alt av dokumenter og informasjon før du sender inn søknaden. Dersom du sender en ufullstendig søknad, og må ettersende dokumenter eller korrigere informasjon, kan dette føre til en betydelig lengre behandlingstid. Du finner mer informasjon om de til en hver tid gjeldende regler for permittering under korona-epidemien her

For å søke om dagpenger må du gjøre følgende:

  1. Logg deg inn på Mitt NAV.
  2. Under fanen Hva er din situasjon velger du Er du Arbeidssøker eller permittert og Jeg er permittert.
  3. Les gjennom veiledningen i steg 1, og fyll ut skjemaet i steg 2.
  4. Last opp permitteringsvarselet under steg 3
  5. Send inn søknaden med vedlegg
  6. Forsikre deg om at du er registrert med riktig kontaktinformasjon og riktig kontonummer i NAV sine systemer. Det gjør du ved å gå inn på Mitt NAV/Personopplysninger.
  7. Husk at så lenge du er permittert må du levere meldekort til NAV hver 14. dag. Dette gjøres også inne på Mitt NAV.

Se forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, forklare hva som skjer med inntekten din hvis du blir permittert her

Andrea Misje Renså

Skrevet av Andrea Misje Renså

Andrea er HR-konsulent og styresekretær i Value Group. Hun holder til i Bergen, og utgjør for tiden hele avdelingen der. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse. Hun er ansvarlig for organiseringen av rekruttering og bistår alle våre kontorer med dette.