<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Spare ferien til neste år? Så mye kan du overføre

Skrevet av Andrea Misje Renså 10.11.21 10:04

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle arbeidstakere avvikler ferie hvert år, og arbeidstaker plikter å avvikle ferie, jf. ferieloven § 5 (1). Utgangspunktet er at all ferie skal tas ut i løpet av ferieåret, men hva om en likevel har ferie til overs når det nærmer seg årets slutt?

Ferieloven § 7 (3) åpner for unntak fra hovedregelen om at all ferie skal avvikles i løpet av ferieåret. Arbeidstaker og arbeidsgiver har dermed anledning til å inngå skriftlig avtale om å overføre ferie til neste år. 

Hvor mye ferie kan overføres?

I bedrifter med ferie etter ferieloven kan ansatte overføre inntil 12 virkedager (2 uker) til neste ferieår. 12 virkedager tilsvarer 10 arbeidsdager for arbeidstakere med 5 dagers uke. Arbeidstakere over 60 år har en uke ekstra ferie, men har ikke adgang til å avtale overføring av flere dager. Arbeidstakere med 5 uker ferie per år kan avtale å overføre de 4 ekstra dagene (den avtalefestede ferien) i tillegg, altså 14 dager til sammen. Se tabell 1 og 2. 

Tabell 1: Lovfestet ferie: 

Ferie etter ferieloven Kan avtales overført
25 virkedager 12 virkedager
= 4 uker og 1 dag = 2 uker (med 6 dager) 
= 21 arbeidsdager = 10 arbeidsdager

 

 


Tabell 2: Avtalefestet ferie:

Ferie etter ferieloven Kan avtales overført
30 virkedager 17 virkedager
= 5 uker = 2 uker og 4 dager 
= 25 arbeidsdager = 14 arbeidsdager

 

 

 

Les også: Slik løser du oppgavene i økonomiavdelingen uten å ansette →

Hvordan overføres feriedagene? 

Arbeidsgiver og arbeidstaker må bli enige om at ferie skal overføres til neste ferieår. Dersom det ikke oppnås enighet om overføring må arbeidstaker avvikle feriedagene i ferieåret. Dersom det ikke er mulig for arbeidstaker å avvikle ferie i ferieåret, for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, kan ikke arbeidsgiver nekte overføring av ferie, da skjer det automatisk. 

For at overføringen av feriedager skal være lovlig etter ferieloven skal det avtales skriftlig. Vi anbefaler å sende ut informasjon til de ansatte om hvordan feriedagene skal søkes overført, og frist for å gjøre dette. 

Gratis mal: søknad om overføring av ferie

Kan det kompenseres for ferie som ikke avvikles?

Det er i utgangspunktet ikke mulig å kompensere arbeidstaker økonomisk for ferie som ikke blir avviklet. Dette gjelder også ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller permisjon. Den avtalefestede ferien er imidlertid ikke regulert av ferieloven, og det er derfor opp til partene om de fire avtalefestede feriedagene i den femte ferieuken overføres til neste ferieår, eller om det kompenseres økonomisk uten ferieavvikling. Noen virksomheter kan ha avtalt begrensninger om utbetaling, så dette må hver enkelt virksomhet undersøke. 

Les også: Unngå de vanligste feilkildene ved rekruttering →

Andrea Misje Renså

Skrevet av Andrea Misje Renså

Andrea er HR-ansvarlig i Value Group. Hun holder til i Bergen. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse.