<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Slik får du full kontroll på HR-området uten å ansette

Skrevet av Birgitte Handeland 31.03.22 09:38

Som leder står en daglig overfor utfordringer og problemstillinger knyttet til personaladministrasjon. Enten det gjelder forsikring og pensjonsordninger, rekruttering, konflikthåndtering, sykefraværsoppfølging eller arbeidsrett er dette problemstillinger som det kan være både tidkrevende og vanskelig å finne ut av.
Å øke bemanning med faste ansatte er kostbart, og noen ganger er behovet for økt bemanning midlertidig. Value leverer HR-tjenester som gir bedriften din tilgang på HR-kompetanse på enkeltoppdrag eller i en fleksibel stillingsbrøk som er tilpasset de løpende behovene.

Value har som mål å være næringslivets beste støttespiller. Dette gjelder også på HR og personalledelse. Våre dyktige rådgivere har høyere utdanning innenfor HR-fagene og oppdatert og relevant praktisk kompetanse for din bedrift. . Vi bistår gjerne enten ad hoc eller som totalleverandør av HR-tjenester. Om du er kunde av Value fra før eller ikke. Vi hjelper deg enten du ønsker å redusere kostnadene, spare tid eller få bedre struktur på HR-arbeidet. Gjennom kartlegging og dialog skreddersyr vi rutiner og oppgaver som er tilpasset din bedrift/næring. 

Vi kan blant annet hjelpe deg med: 

  • Arbeidsavtaler og lønnsbrev
  • Personalhåndbok, HMS/verneombud 
  • Oppfølging/ oversikt forsikringer
  • HR-system (full kontroll på avtaler og ansatte)
  • Rekruttering og  onboarding 
  • Avslutning av arbeidsforhold
  • Medarbeiderundersøkelser
  • Medarbeidersamtaler
  • Varslingsrutine

Ta kontakt for en uforpliktende samtale for å vite mer om hvordan Value kan bistå din bedrift på HR-området.

TA KONTAKT

Birgitte Handeland

Skrevet av Birgitte Handeland

Jeg hjelper bedrifter med å få kontroll på HR-området! Lurer du på hvordan du kan få bedre oversikt over HR og personaladministrasjon? Ta kontakt for en uforpliktende prat.