<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Søk om støtte fra Innovasjon Norge

Skrevet av Sindre Hansen 03.04.20 12:24

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? Da kan du få støtte fra Innovasjon Norge.
Som en del av tiltakspakkene ifm korona-krisen har Innovasjon Norge gjort to ting:

  • Rammene på eksisterende tilbud er økt
  • Nye ordninger er innført. 

De nye ordningene inkluderer forprosjekt for innovasjonsprosjekter og miljøteknologi. Forprosjektmidlene gir støtte til å planlegge prosjektet ditt. Et vellykket forprosjekt kan videre utløse vesentlig støtte fra Innovasjon Norge. Fordelen med forprosjekt er at egeninnsatsen er lav. En liten bedrift trenger kun å dokumentere 250 000 kr. i egeninnsats for å utløse 500.000 kr. i støtte. 

I disse dager hjelper vi mange ulike bedrifter med dette. Her er noen eksempler:

  • Restaurantsjefen som vil utvikle bærekraftige løsninger for driften av restauranten sin og vil undersøke hvor det er mulig å spare miljøet.
  • Programvareleverandøren som har masse data og har en ide om at det ved hjelp av kunstig intelligens kan skapes et nytt produkt som kundene hans trenger.
  • Utviklerne som ser at de kan effektivisere og digitalisere papirbaserte prosedyrer og bedre styre risiko i verftsindustrien.
  • Det store engineeringselskapet som har oppdaget en vesentlig enklere måte å vedlikehold vindmøller på og som behøver å undersøke om vindpark-eierne vil være med å utvikle ideen til en prototype.
  • Oppstartsbedriften som har funnet en ny måte å håndtere husholdningsavfall på som gjør at manuell sortering minimeres og vil planlegge å lage en prototype for demonstrasjon.


| Les også: Last ned gratis kalkulator for å beregne hvor mye kontantstøtte din bedrift kan motta!

Det er viktig å være klar over hvilke kriterier prosjektene blir bedømt etter.

  • Prosjektet må være nytt eller vesentlig bedre enn det som finnes fra før (innovasjon).
  • Det må resultere i flere arbeidsplasser i Norge (ikke med en gang naturligvis).
  • Du må kunne vise at du har økonomisk evne til å gjennomføre.

Ta kontakt med oss i dag for å diskutere hvilke utviklingsprosjekter vi kan bistå din bedrift å søke støtte til. Vi setter opp et uforpliktende møte med en av våre eksperter.

Sindre Hansen

Skrevet av Sindre Hansen

Sindre er rådgiver i Value. Sindre bistår kunder med budsjettering, rapportering og analyse og har i tillegg dybdekunnskap innenfor regnskapsfaget.