<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Mer effektiv rapportering som gir bedre innsikt

Skrevet av Sindre Hansen 08.03.19 09:02

Alle som driver næringsvirksomhet i Norge har plikt til å rapportere ulike forhold til det offentlige. Skattemelding, årsregnskap, A-melding og MVA-melding for å nevne noen. Konsekvenser av å ha dårlige rutiner her kan gi større bøter i form av tvangsmulkter e.l.

Vi i Value Group sørger for at din bedrift overholder alle viktig frister mot myndighetene. Men vi sikter høyere. Vi har det siste året jobbet med å utarbeide en felles metodikk for å levere gode rapporter som både møter krav og gir innsikt. 

Riktige systemer

Økonomiansvarlig, regnskapsfører og/eller daglig leder kan normalt sett kjøre de fleste økonomirapporter rett fra regnskapssystemet. For de minste selskapene ser vi ofte at dette holder, men de fleste har behov for en eller annen form for tilpasning for å sørge for at rapporter gir kontroll og oversikt gitt virksomhetens drift. Dette kan være rapportering på egne grupperinger av konto i regnskapet til større rapporter som konsolidert resultat og balanse i konsern.

Value Group er en erfaren partner av rapporteringssystemet Bizview som en av de ledende leverandørene av systemstøtte for prognose, budsjettering og rapportering i Norden. Bizview kjøres sømløst gjennom API-integrasjon mot regnskapssystemet. Dette gir oss mulighet til å bygge rapporter som trekker inn de sentrale datakildene og som spiller uten tidkrevende manuelle rutiner. 

Les mer: Forskjellen på oss og andre regnskapsførere? Disse 3 tingene

Strømlinjeformet rutiner

For å levere en best mulig kundeopplevelse har vi valgt å investere tid å penger i måten vi rapportere til våre kunder på. Av erfaring ser vi at mange kun ønsker standard-rapporter når de skal rapportere til styret eller andre interessenter.

Kunde: “Det holder med standardrapporter, meen vi skulle gjerne hatt en ny gruppe på kontonivå i tillegg til et par KPI’er…”.

Vipps så er ikke standardrapportene standard lenger. For å imøtekomme kunden har vi laget en felles rapportpakke med strømlinjeformet oppsett som gir et større grad av fleksibilitet i rapporteringen. Her kan vi gjøre enkle tilpasninger raskt som passer kunden og på den måten holder kostnadsnivået nede.

Som et steg i oppstart av kundeforhold hos oss vil alle nye kunder få tilgang til vår felles rapporpakker med og uten budsjett i Bizview. Rapportpakkene kjøres enkelt ved noen få tastetrykk.

Målet med dette har vært å oppnå høy kundetilfredshet, kvalitet i rapportering og effektivitet i arbeidet, noe vi ser resultat av i våre løpende kundetilfredshet-score (NPS).

Dashboard

Alle våre kunder får tilgang til standard dashbord for å gi et mer visuelt bilde av hvordan butikken ser ut. Her kan man enkelt bytte ut KPI’er som gir mer mening for nettopp den bedriften du driver. Skulle det være behov for mer avanserte skreddersydde rapporter eller dashboard lever vi også dette i Bizview eller i MS PowerBI.

Eksterne datakilder

En svakhet vi ser hos mange regnskap- og rapporteringsverktøy er å koble på eksterne datakilder utover regnskap og hovedbok som for eksempel timedata og salgsdata.

Gjennom Bizview kan vi enkelt koble på eksterne datakilder og fremstille dette grafisk, tabellarisk rett i vinduet til kunden. Eksempel på dette kan være for konsulentbedrifter som fører timer i spesialiserte timeføringsverktøy eller lignende. 

Budsjett

Budsjett hjelper bedrifter med å planlegge økonomien. Vi har laget egne budsjettmodeller rett i Bizview hvor kunden selv kan budsjettere rett i systemet via nettleser. Der ligger også mulighet for bruk av arbeidsflyt-modul hvor brukeren enkelt kan sende budsjettet på godkjenning med full oversikt over status og flyt i prosessen.

Rapportering på alvor

Vi tar rapportering på alvor og mener at kunden fortjener å få noe som gir oversikt og innsikt, ser presentabelt ut, kjøres raskt samt gir mulighet for tilpasning. 

Value vil også fremover satse mye på god kvalitet i rapporteringen. Vi jobber tett på kundene våre og tar alltid imot innspill til forbedringer.  Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan skape bedre og mer effektive rapporter og rutiner for din bedrift.

New call-to-action

Sindre Hansen

Skrevet av Sindre Hansen

Sindre er rådgiver i Value. Sindre bistår kunder med budsjettering, rapportering og analyse og har i tillegg dybdekunnskap innenfor regnskapsfaget.