<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Betalingsutsettelse for offentlige avgifter

Skrevet av Bård Hansen 10.06.20 11:29

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske utfordring som følge av koronapandemien, kan søke om utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Myndighetene åpnet for mottak av søknader 10. juni.

En forutsetning for å få en betalingsutsettelse etter ordningen er at virusutbruddet har medført inntektsbortfall og/eller økte kostnader, og at selskapet av denne grunn har problemer med å innfri sine krav.

Det kreves ikke at den næringsdrivende legger ved dokumentasjon på inntektsbortfall og/eller økte kostnader ved innlevering av søknad, men selskapet må kunne fremlegge slik dokumentasjon på forespørsel.

Følgende krav er det mulig å søke utsettelse på:

 • Skatt
 • Arbeidsgiveravgift
 • Merverdiavgift
 • Toll
 • Særavgifter
 • Andre krav (renter, omkostninger, gebyrer, tilleggsskatt og tilleggsavgift)
 • Krav fra Statens innkrevningssentral (eget søknadsskjema)

Det er ikke mulig å få utsatt frist for betaling av forskuddstrekk og skattetrekk. 

Det er også mulig å søke om utsettelse for mva termin 1 og termin 2, som forfaller 10.juni. Innkreving vil ikke gjøres mens søknaden behandles. 

Det er et vilkår ved innvilget betalingsutsettelse at oppgaveplikten og plikten til å innrapportere og betale forskuddstrekk/skattetrekk overholdes i utsettelsesperioden. Betalingsutsettelsen bortfaller dersom disse leverings- og betalingspliktene ikke overholdes.

| Les også: Regnskapsfrister 2020 

Man kan søke betalingen utsatt t.o.m. 31.12.20. Om man får søknaden godkjent skjer følgende:

 • Det blir beregnet 6 % rente fra opprinnelig forfallsdato til kravet er betalt.
 • Skatteetaten vil motregne evt. tilgodeoppgaver (f.eks mva) mot utestående krav.
 • Man kan når som helst betale kravet, selv om man har fått utsatt betalingsfristen.

Ved innsendelse av søknaden må selskaper bekrefte at:

 • behovet for betalingsutsettelse skyldes Covid-19 utbruddet.
 • selskapet har ikke ubetalte skatte og avgiftskrav med opprinnelig forfall før 29.02.20.
 • alle pliktige meldinger og oppgaver er levert. Dette inkluderer a-meldinger, skattemeldinger for merverdiavgift og evt. særavgifter.
 • forskuddstrekk og skattetrekk er betalt.

I retningslinjene til Skatteetaten står det oppført at, så fremt vilkårene over er oppfylt, skal det mye til at søknaden om betalingsutsettelse blir avslått. “Forskriftsbestemmelsen er utformet som en kan-regel, slik at søknader i særlige tilfeller vil kunne avslås selv om vilkårene ovenfor er oppfylt. Terskelen for avslag på dette grunnlag vil imidlertid ligge svært høyt.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på skatteetaten.no

Bård Hansen

Skrevet av Bård Hansen

Bård er daglig leder og rådgiver i Value Oslo. Han har erfaring som controller og regnskapskonsulent, og har gjennom egen kundeportefølje opparbeidet en god kompetanse på ligningspapirer, årsoppgjør, kvalitetssikring av regnskap og rapportering.