<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Automatisk purring gir bedre likviditet

Skrevet av Sindre Hansen 30.04.21 09:08

Noen ganger betaler ikke kunden, og det må naturligvis følges opp. Automatisk oppfølging av ubetalte fordringer bør være en selvfølge for de aller fleste selskaper mener rådgiver i Value, Nikolai Nilsen. Skybasert regnskap med bankintegrasjon gjør at reskontro automatisk oppdateres hver dag. Da kan det være et naturlig steg videre å automatisere innkrevingen av ubetalte fordringer.

Overordnet kan vi si at 10 % av alle fakturaer blir betalt for sent. Omtrent 10 % av disse igjen blir sendt til inkasso. Ifølge Virke Inkasso er 4 av 5 inkassokrav under 2 500 kr. Samtidig viser tall fra Aftenposten at antall inkassosaker har doblet seg i løpet av de siste 8 årene.

Min erfaring er at mange små og mellomstore bedrifter bruker mye tid på å følge opp ubetalte krav og at denne jobben ofte ikke blir gjort skikkelig. Det handler både om at dette er en ressurskrevende prosess og at mange også synes det er ubehagelig. Min anbefaling er derfor å automatisere prosessen med purringene og la en ekstern aktør ta seg av oppfølging av inkasso. Da får du raskere betalt og mer tid til å følge opp kjernevirksomheten” forklarer Nikolai Nilsen.

Vi opplever at mange kvier seg litt for å sende ut purringer. Det kan være fordi man ikke ønsker å belaste kunden for purregebyr, man er redd for at relasjonen til kunden blir forringet, eller man tenker at det tar for mye tid. “Jeg kjenner kunden, han betaler alltid, selv om han ofte betaler for sent”. Konsekvensen av å utsette purringene er at gjennomsnittlig kredittid går opp og tilgjengelig likviditet går ned.

De fleste kunder forstår at når man har mottatt en vare eller tjeneste og ikke har betalt til avtalt tid, så vil det komme en purring, sier Nilsen. I tillegg ble purregebyrene 01.10.20 halvert til 35 kr. Dette gjør at belastningen for den som har glemt å betale blir mindre, samtidig bør det også senke terskelen for å sende ut purringer, fortsetter han.

New call-to-action

I et skybasert regnskapssystem er bankintegrasjon en selvfølge. Med bankintegrasjon blir reskontro oppdatert fortløpende som kunden betaler. Vi anbefaler å sende ut purringer på forfalte krav automatisk som et naturlig steg videre. De fleste skybaserte regnskapssystemene tilbyr en slik løsning, enten som en del av systemet, eller som en integrasjon fra en 3. parts leverandør. Uansett kan det være fornuftig å velge en løsning som både kan håndtere automatiske purringer og inkasso, om ikke purringene blir betalt.

Value anbefaler Collectio

I Value har vi anbefalt våre kunder å tegne avtale med Collectio (*) som leverandør av purring og inkassotjenester. Tjenesten fra Collectio inkluderer automatisk overføring fra flere ERP systemer, herunder 24sevenoffice, Tripeltex, Power Office og Visma.net. 

Tjenesten fungerer slik at forfalte fakturaer automatisk blir hentet fra selskapets reskontro. Collectio sender først ut en betalingspåminnelse, deretter inkassovarsel og til slutt inkasso. Når betalingen kommer blir regnskapssystemet automatisk oppdatert. 

En slik løsning koster ingenting for selskapet, krever ingen lisens og gir ikke økt tidsbruk for regnskapsfører. Løsningen gir bare selskapet raskere betalt”, forklarer salgssjef i Collectio Rune Sørmo.

Om man ønsker oversikt over hvem som blir purret så er det mulighet for å motta forhåndsvarsel på e-post om dette, samt få tilgang til en webløsning hvor man kan utsette utsendelsen av purringene.

Ta kontakt med din kontaktperson i Value, eller artikkelforfatteren, så hjelper vi deg igang!

Les også: 4 faktureringstips som sikrer bedre likviditet

(*) Value mottar noe markedsstøtte fra Collectio.

Sindre Hansen

Skrevet av Sindre Hansen

Sindre er rådgiver i Value. Sindre bistår kunder med budsjettering, rapportering og analyse og har i tillegg dybdekunnskap innenfor regnskapsfaget.