<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Sindre Hansen

Sindre Hansen
Sindre er rådgiver i Value. Sindre bistår kunder med budsjettering, rapportering og analyse og har i tillegg dybdekunnskap innenfor regnskapsfaget.
Find me on:

Siste innlegg

Har du ressurs- eller kapasitetsutfordringer?

Skrevet av Sindre Hansen
27.10.20 12:36

Virksomhetsstyring er et samlebegrep for samspillet mellom eier, styret og ledelse. Det handler om å holde orden i eget hus. Som et ledd i å sikre god virksomhetsstyring bør selskapet ha kontroll over sine ressurser og minimere de største belastningene på sine ansatte i perioder med sterk vekst, omorganiseringer eller ved større uforutsette hendelser. For å ivareta ansatte, samtidig som man sikrer mål og resultatkrav, har behovet for tilgang på rask og kompetent arbeidskraft en tendens til å øke i takt med utfordringer knyttet til endringer i driften. Tjenester som Management for hire, Insourcing services og Finance for hire tar sikte på å løse mye av dette og tilbys i dag av rådgivere i Value.

Les mer →

Automatisk purring gir bedre likviditet

Skrevet av Sindre Hansen
25.09.20 09:58

Automatisert oppfølging av ubetalte fordringer bør være en selvfølge for de aller fleste selskaper mener rådgiver i Value, Nikolai Nilsen. Skybasert regnskap med bankintegrasjon gjør at reskontro automatisk oppdateres hver dag. Et naturlig steg videre er å også automatisere innkrevingen av ubetalte fordringer.

Les mer →

Søk om støtte fra Innovasjon Norge

Skrevet av Sindre Hansen
03.04.20 12:24

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? Da kan du få støtte fra Innovasjon Norge.

Les mer →

Budsjettere? Her er 5 grunner til å skrote Excel

Skrevet av Sindre Hansen
08.11.19 14:57

2020 nærmer seg, og det er igjen tid for å budsjettere. Griper du etter Excel på ren automatikk? Her er fem grunner til at du bør tenke nytt.

Les mer →

Mer effektiv rapportering som gir bedre innsikt

Skrevet av Sindre Hansen
08.03.19 09:02

Alle som driver næringsvirksomhet i Norge har plikt til å rapportere ulike forhold til det offentlige. Skattemelding, årsregnskap, A-melding og MVA-melding for å nevne noen. Konsekvenser av å ha dårlige rutiner her kan gi større bøter i form av tvangsmulkter e.l.

Les mer →