<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Merete Skårland

Merete Skårland
Merete Skårland, daglig leder i Qbird AS, er jurist og statsautorisert revisor med mangeårig erfaring med komplekse problemstillinger under fagområdene selskapsrett, skatt og regnskap. Hun kan gjennom SUM Regnskap AS bistå ved omorganiseringer (omdanninger, fusjoner, fisjoner etc.) og andre selskapsrettslige, skatterettslige og regnskapsrettslige problemstillinger. Har du et oppdrag eller behov for bistand, tak kontakt med Merete, ms@qbird.no / 993 83 458

Siste innlegg

Nye tjenester fra Innovasjon Norge

Skrevet av Merete Skårland
17.04.20 12:03

Innovasjon Norge lanserte 15.04 to nye tjenester: Ekstraordinært Innovasjonstilskudd for små og mellomstore bedrifter og Tilskudd til kommersialisering – fase 2 for oppstartsbedrifter. 

Les mer →

Korona og virkemiddelapparatet

Skrevet av Merete Skårland
24.03.20 11:52

Stortinget sluttet seg lørdag 21. mars til regjeringens forslag om en låne- og garantiordning på til sammen 100 milliarder kroner. Halve beløpet er satt av til en løsning der staten gjennom et fond garanterer for 90 % av beløpet i nye lån til små og mellomstore bedrifter inntil 50 MNOK. 

Les mer →