<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Martin Vikesland

Martin Vikesland
Martin er konsernleder og rådgiver i Value. Han er siviløkonom med en MSc i strategi. Martin har erfaring som leder av digitalbyrået Netlife Design gjennom 12 år og har jobbet i BCG, Forskningsrådet og ved Handelshøyskolen BI. I Value rådgir han innenfor strategi , forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og innenfor tema relatert til drift av konsulentselskaper
Find me on:

Siste innlegg

Konsulentselskap? Dette er de viktigste faktorene som påvirker lønnsomheten

Skrevet av Martin Vikesland
27.12.18 11:27

Det er mange ting som påvirker lønnsomheten. Når vi rådgir og bistår konsulentselskaper er det likevel tre områder som går igjen.

Les mer →

Slik får du bedre forståelse av økonomien med budsjettering

Skrevet av Martin Vikesland
10.12.18 13:58

De fleste selskaper, uavhengig av bransje eller størrelse, har behov for en viss forutsigbarhet. Gjort riktig, er arbeid med budsjett en god måte å tilnærme seg dette på.

Les mer →