<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Martin Vikesland

Martin Vikesland
Martin er konsernleder og rådgiver i Value. Han er siviløkonom med en MSc i strategi. Martin har erfaring som leder av digitalbyrået Netlife Design gjennom 12 år og har jobbet i BCG, Forskningsrådet og ved Handelshøyskolen BI. I Value rådgir han innenfor strategi , forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og innenfor tema relatert til drift av konsulentselskaper
Find me on:

Siste innlegg

Sjekk om din bedrift kvalifiserer for kontantstøtte

Skrevet av Martin Vikesland
03.04.20 14:15

Dokumentasjon på omsetningsfall

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smitteverntiltakene ble innført først 12. mars.

Les mer →

Kontantstøtte for å dekke faste kostnader

Skrevet av Martin Vikesland
27.03.20 14:20

Regjeringen presenterte 27.03 skissene til en ordning for å kunne dekke kriserammede norske bedrifters løpende kostnader. Det ble på pressekonferansen lansert som mål at ordningen skulle være operativ innen 3 uker. Regjeringen vil komme med mer informasjon om vilkårene for ordningen fredag 03.04.

Les mer →

Slik bytter du regnskapsfører

Skrevet av Martin Vikesland
23.03.20 16:07

Vurderer du å bytte regnskapsfører? Da blir du sikkert glad for å høre at det er lett å få til. Ikke er det dyrt heller.

Les mer →

Regnskapsfrister 2020

Skrevet av Martin Vikesland
23.03.20 10:05

Regjeringen har innvilget flere tiltakspakker for å lette byrden de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet påfører næringslivet. Det innebærer endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Under vises en oversikt over de nye datoene pr 26.03.20. Nye pakker er ventet å komme, og det kan derfor komme ytterligere endringer fremover. For en fullstendig og oppdatert oversikt følg med på Skatteetatens nettsider.

Les mer →

Korona: Tips til arbeidsgivere

Skrevet av Martin Vikesland
20.03.20 14:40

Vi i Value følger nøye med på utviklingen ifm Korona-viruset. Mange arbeidsgivere opplever at situasjonen er uoversiktlig, fremtidsutsiktene usikre, og det er rett og slett vanskelig å vite hva man skal, kan og bør gjøre som arbeidsgiver.

Les mer →

8 tips til bedre lønnsomhet!

Skrevet av Martin Vikesland
20.01.20 10:56

Å tenke på lønnsomhet i krisetider virker kanskje umulig. Men du kan og bør alltid ha et øye på lønnsomheten. Også i dårlige tider. La 2020 bli året du legger grunnlaget for å forbedre lønnsomheten din. Her er åtte tips til hvordan du kommer i gang.

Les mer →