<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Martin Vikesland

Martin Vikesland
Martin er konsernleder og rådgiver i Value. Han er siviløkonom med en MSc i strategi. Martin har erfaring som leder av digitalbyrået Netlife Design gjennom 12 år og har jobbet i BCG, Forskningsrådet og ved Handelshøyskolen BI. I Value rådgir han innenfor strategi , forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og innenfor tema relatert til drift av konsulentselskaper
Find me on:

Siste innlegg

Enklere godkjenning av betalinger

Skrevet av Martin Vikesland
01.07.20 15:11

Regnskapsgodkjente betalinger er en ny tjeneste som åpner for at regnskapsfører kan godkjenne utbetalinger direkte i 24SevenOffice. Den store fordelen med denne tjenesten er at kundene kan godkjenne alle betalinger direkte i regnskapssystemet, noe som gjør at betalingsprosessen blir enklere og mer effektiv både for kunde og regnskapsfører.

Les mer →

Sjekk om din bedrift kvalifiserer for kontantstøtte

Skrevet av Martin Vikesland
18.05.20 13:43

Søknadsportalen for kontantstøtte er nå åpnet og tar imot søknader for mars og april. I denne artikkelen gjennomgår vi hvordan du søker og hvilke kriterier som ligger til grunn.

Les mer →

Regnskapsfrister 2020

Skrevet av Martin Vikesland
18.05.20 13:42

Regjeringen har innvilget flere tiltakspakker for å lette byrden de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet påfører næringslivet. Det innebærer endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Under vises en oversikt over de nye datoene pr 18.05.20. Nye pakker er ventet å komme, og det kan derfor komme ytterligere endringer fremover. For en fullstendig og oppdatert oversikt følg med på Skatteetatens nettsider.

Les mer →

Korona: Tips til arbeidsgivere

Skrevet av Martin Vikesland
20.03.20 14:40

Vi i Value følger nøye med på utviklingen ifm Korona-viruset. Mange arbeidsgivere opplever at situasjonen er uoversiktlig, fremtidsutsiktene usikre, og det er rett og slett vanskelig å vite hva man skal, kan og bør gjøre som arbeidsgiver.

Les mer →

8 tips til bedre lønnsomhet!

Skrevet av Martin Vikesland
20.01.20 10:56

Å tenke på lønnsomhet i krisetider virker kanskje umulig. Men du kan og bør alltid ha et øye på lønnsomheten. Også i dårlige tider. La 2020 bli året du legger grunnlaget for å forbedre lønnsomheten din. Her er åtte tips til hvordan du kommer i gang.

Les mer →

Konsulentselskap? Dette er de viktigste faktorene som påvirker lønnsomheten

Skrevet av Martin Vikesland
07.01.20 08:33

Det er mange ting som påvirker lønnsomheten. Når vi rådgir og bistår konsulentselskaper er det likevel tre områder som går igjen.

Les mer →