<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Martin Vikesland

Martin Vikesland
Martin er konsernleder og rådgiver i Value. Han er siviløkonom med en MSc i strategi. Martin har erfaring som leder av digitalbyrået Netlife Design gjennom 12 år og har jobbet i BCG, Forskningsrådet og ved Handelshøyskolen BI. I Value rådgir han innenfor strategi , forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og innenfor tema relatert til drift av konsulentselskaper
Find me on:

Siste innlegg

Kan kunstig intelligens hjelpe regnskapet ditt? - En ærlig vurdering

Skrevet av Martin Vikesland
16.06.21 11:10

Det skrives mye om kunstig intelligens (AI), og systemleverandørene er ivrig etter å promotere AI som et del av sitt produkt. Hvordan virker det, og virker det egentlig så godt som systemleverandørene vil ha det til? Hvem er det egentlig som kan ha nytte av AI-støtte i sin fakturaflyt?

Les mer →

Vi inngår kontrakt med Propell.ai - storsatsing på kunstig intelligens!

Skrevet av Martin Vikesland
14.06.21 21:21

Value Group satser på kunstig intelligens og inngår kontrakt med Propell.ai. Implementeringen av AI er et ledd i Value Group sin betydelige satsing på teknologi som underbygger gruppens posisjon som kundens beste støttespiller på økonomiområdet. Dette er en vesentlig investering i teknologi, metode og kompetanse for Value Group.

Les mer →

Konsulentselskap? Dette er de viktigste faktorene som påvirker lønnsomheten

Skrevet av Martin Vikesland
19.04.21 12:44

Det er mange ting som påvirker lønnsomheten i et selskap. De viktigste faktorene for hva som skaper en lønnsom bedrift vil også kunne variere fra en bransje til en annen. Når vi rådgir og bistår konsulentselskaper ser vi at det ofte er tre områder som er de sterkeste driverne for bedriftens lønnsomhet.

Les mer →

Regnskapsfrister 2021

Skrevet av Martin Vikesland
02.03.21 10:06

Her finner du en komplett oversikt over regnskapsfristene du må huske fra måned til måned. Datoer er hentet fra Skatteetatens skattekalender for næringsdrivende

Les mer →

Kompensasjonsordningen 2.0

Skrevet av Martin Vikesland
11.01.21 11:06

Kompensasjonsordningen 2.0, eller midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020, åpner for søknader fra 18.01.21. Ordningen har mange fellestrekk med ordningen som gjaldt for mars - august, men også noen ulikheter.

Les mer →

Enklere godkjenning av betalinger

Skrevet av Martin Vikesland
01.07.20 15:11

Regnskapsgodkjente betalinger er en ny tjeneste som åpner for at regnskapsfører kan godkjenne utbetalinger direkte i 24SevenOffice. Den store fordelen med denne tjenesten er at kundene kan godkjenne alle betalinger direkte i regnskapssystemet, noe som gjør at betalingsprosessen blir enklere og mer effektiv både for kunde og regnskapsfører.

Les mer →