<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Markus Wroldsen

Markus Wroldsen
Markus er jurist og partner i Consus Rettshjelpsforetak. Han yter spesialisert bistand på skatte- og avgiftsområdet for norske og internasjonale bedrifter. Markus har bakgrunn som advokatfullmektig fra PwC og som senior skattejurist i Skatteetaten. Har du spørsmål? Ta kontakt på telefon 922 38 677
Find me on:

Siste innlegg

Avtalerevisjon

Skrevet av Markus Wroldsen
26.03.20 13:10

Koronautbruddet har rammet økonomien til både norske og utenlandske selskaper hardt, og vil føre med seg store konsekvenser for næringslivet både på kort og lang sikt. Mange lurer nå på om de må forholde seg til avtaler som de tidligere har inngått. Enten fordi de er leverandør av en ytelse og har møtt på leveranseproblemer, eller fordi de som kjøper ikke ønsker ytelsen levert nå på grunn av tingenes tilstand.

Les mer →

Statsbudsjettet 2019 for SMB

Skrevet av Markus Wroldsen
02.11.18 10:43
Her er noen av de viktigste foreslåtte endringene på skatteområdet for SMB-selskaper i 2019. Forslagene er ikke endelig vedtatt enda. Som vanlig må de en tur innom Stortinget først, og ofte blir det noen justeringer etter de forhandlingene som skjer der.
Les mer →