<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Markus D. Wroldsen

Markus D. Wroldsen
Markus er jurist og partner i Value. Han yter spesialisert bistand på skatte- og avgiftsområdet for norske og internasjonale bedrifter. Markus har bakgrunn som advokatfullmektig fra PwC og som senior skattejurist i Skatteetaten
Find me on:

Siste innlegg

Statsbudsjettet 2019 for SMB

Skrevet av Markus D. Wroldsen
02.11.18 10:43
Her er noen av de viktigste foreslåtte endringene på skatteområdet for SMB-selskaper i 2019. Forslagene er ikke endelig vedtatt enda. Som vanlig må de en tur innom Stortinget først, og ofte blir det noen justeringer etter de forhandlingene som skjer der.
Les mer →