<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Erlend Sofienlund

Erlend Sofienlund
Erlend har en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap, samt et årsstudium i verdibasert endringsledelse. Ved siden av dette har han jobberfaring som administrator, prosjektleder og Junior Associate i analyse- og konsulentselskapet Nordic Navigation. Erlend har stort engasjement for hvordan teknologi og verktøy kan brukes til å effektivisere organisasjoner og menneskene i den. Han er fremoverlent og elsker nye utfordringer.
Find me on:

Siste innlegg

6 grunner til hvorfor du ikke bør lage medarbeiderundersøkelsen selv

Skrevet av Erlend Sofienlund
15.01.21 09:37

En grundig og metodisk medarbeiderundersøkelse gir bedriften et viktig styringsverktøy, men mange tar for lett på denne undersøkelsen. Her er 6 potensielle fallgruver man kan havne i ved å gjennomføre undersøkelsen på egenhånd.

Les mer →

Nytt år og tid for medarbeiderundersøkelse

Skrevet av Erlend Sofienlund
07.01.21 13:23


Arbeidsmiljøet påvirker i stor grad trivsel og produktivitet, og et dårlig arbeidsmiljø fører ofte til sykefravær og oppsigelser. Ved å jevnlig gjennomføre medarbeiderundersøkelser fanger du opp negative tendenser tidlig.  Det er først når du har kunnskap om hvordan dine medarbeidere opplever arbeidsplassen du kan gjøre forbedringer som har effekt. 

Les mer →

Hjemmekontor og nye skatteregler

Skrevet av Erlend Sofienlund
25.11.20 09:46

Som følge av koronautbruddet i mars har bruken av hjemmekontor hatt en betydelig økning over hele Norge og i de fleste bransjer. Spørsmål rundt hjemmekontor og beskatning er derfor mer aktuelt både for ansatt eller arbeidsgiver. Vi har samlet en del informasjon som gir svar på de vanligste skattespørsmålene om hjemmekontor for arbeidsgiver og ansatte.

Les mer →

Value starter med HR- og administrasjonsrådgiving!

Skrevet av Erlend Sofienlund
09.11.20 13:59

HR-området er et stort fagfelt som omhandler alle aspekter ved bedriftens viktigste ressurs, de ansatte. Å forvalte denne ressursen på best mulig måte er et stort ansvar, som ofte blir nedprioritert. Value Group starter derfor en spennende satsing på HR- og administrasjon!

Les mer →

Det koster å miste medarbeidere – slik unngår du uønskede oppsigelser

Skrevet av Erlend Sofienlund
19.08.20 10:23

Dyktige ansatte vil søke nye utfordringer fra tid til annen, men både arbeidsmiljøet og bunnlinjen tjener på at du gjør tiltak for å unngå uønskede oppsigelser.  

Les mer →