<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Bjørn Roland

Bjørn Roland
Bjørn er siviløkonom og partner i Value. Han har mer enn 15 års fartstid i ledende stillinger i bransjen. Bjørn er tidligere grunder og leder av AccountOnIt og direktør i PwC
Find me on:

Siste innlegg

Forlengelse og utvidelse av lånegarantiordningen

Skrevet av Bjørn Roland
02.12.20 14:15

Lånegarantiordningen er utvidet til å gjelde til 30.06.21. Nedbetalingstiden kan være opptil 6 år, med 3 års avdragsfrihet. Dette gjelder for både lån som allerede er innvilget, og nye lån. Lønnsomhetsvilkåret er oppfylt når årsregnskapet for 2019 viser positivt resultat etter skatt.

Les mer →