<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Bård Hansen

Bård Hansen
Bård er daglig leder og rådgiver i Value Oslo. Han har erfaring som controller og regnskapskonsulent, og har gjennom egen kundeportefølje opparbeidet en god kompetanse på ligningspapirer, årsoppgjør, kvalitetssikring av regnskap og rapportering.

Siste innlegg

Unngå å bli svindlet i sommer

Skrevet av Bård Hansen
08.06.22 16:16

Sommermånedene kan ofte by på hektiske dager med færre ansatte på jobb og mye som skal ferdigstilles før ferien inntreffer. Ferievikarer med mindre erfaring tar over noen av oppgavene og overordnede er kanskje utilgjengelig i større grad. Dette utnytter svindlere, og antallet svindelforsøk øker ofte gjennom sommeren.

Les mer →

Betalingsutsettelse for offentlige avgifter

Skrevet av Bård Hansen
01.03.21 12:05

Du kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav hvis du opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder både næringsdrivende, selskap og privatpersoner.

Les mer →

Tips til bedrifter i nedgangstider

Skrevet av Bård Hansen
07.12.20 13:02

Den vedvarende nedstengingen av samfunnet i forbindelse med koronautbruddet har fått store konsekvenser for norsk næringsliv. Hele bransjer sliter med omsetningssvikt. I en slik situasjon er det viktig å gjøre konkrete tiltak for å sikre den videre driften. 

Les mer →