<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Bård Hansen

Bård Hansen
Bård er daglig leder og rådgiver i Value Oslo. Han har erfaring som controller og regnskapskonsulent, og har gjennom egen kundeportefølje opparbeidet en god kompetanse på ligningspapirer, årsoppgjør, kvalitetssikring av regnskap og rapportering.

Siste innlegg

Unngå å bli svindlet i sommer

Skrevet av Bård Hansen
15.06.20 11:09

Sommeren nærmer seg, og det betyr høysesong for svindel og svindelforsøk. I sommertider kan det være hektiske dager og mye som skal ferdigstilles før ferien inntreffer, ferievikarer med mindre erfaring tar over noen av oppgavene og overordnede er kanskje på ferie og dermed begrenset tilgjengelighet. Dette utnytter svindlere, og antallet svindelforsøk øker.

Les mer →

Betalingsutsettelse for offentlige avgifter

Skrevet av Bård Hansen
10.06.20 11:29

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske utfordring som følge av koronapandemien, kan søke om utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Myndighetene åpnet for mottak av søknader 10. juni.

Les mer →

Tips til bedrifter i nedgangstider

Skrevet av Bård Hansen
28.05.20 09:07

Nedstengingen av samfunnet i forbindelse med koronautbruddet har fått store konsekvenser for norsk næringsliv. Hele bransjer sliter med omsetningssvikt, og ekspertene spår at dette vil medføre tøffere tider for store deler av næringslivet i lang tid fremover. I nedgangstider er det spesielt viktig å ha tett oppfølging av driften. Denne artikkelen gir en kort oppsummering av tiltak du som bedriftseier eller daglig leder bør vurdere for å sikre sunn drift av selskapet i de ventede nedgangstidene.

Les mer →

Styrets ansvar ved søknad om kontantstøtte

Skrevet av Bård Hansen
20.04.20 11:51

Søknadsportalen for kontantstøtte er nå åpnet, og mange bedrifter vil benytte seg av muligheten til å søke om støtte. Både autorisert regnskapsfører, revisor, styreleder, innehaver og daglig leder kan sende inn søknaden på vegne av selskapet, men før søknaden kan sendes inn er det viktig å kontrollere at alle opplysningene i søknaden er korrekte. Her bør styret komme på banen.

Les mer →