<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Andrea Misje Renså

Andrea Misje Renså
Andrea er HR-konsulent og styresekretær i Value Group. Hun holder til i Bergen. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse. Hun er ansvarlig for organiseringen av rekruttering og bistår alle våre kontorer med dette.
Find me on:

Siste innlegg

Lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Skrevet av Andrea Misje Renså
17.09.20 09:55

Stortinget har vedtatt en ordning om lønnsstøtte til selskaper som tar egne permitterte ansatte tilbake i jobb. Formålet med den nye ordningen er å få permitterte tilbake i jobb og hindre at arbeidsledigheten blir værende på et høyt nivå i lang tid. Ordningen gjelder for juli og august 2020. Regjeringen foreslår å utvide ordningen til også gjelde for oktober, november og desember.

Les mer →

Ofte stilte spørsmål: Permittering & omsorgsdager

Skrevet av Andrea Misje Renså
23.06.20 07:58

I forbindelse med korona-pandiemien har det kommet flere nye vedtak og endringer i regler for permitteringer og omsorgsdager, og det kan være vanskelig å holde oversikt. Vi har samlet opp noen spørsmål som mange lurer på og svart på disse her!

Les mer →

Ferietrekk

Skrevet av Andrea Misje Renså
02.06.20 09:23

Feriepengeutbetalingen må planlegges i god tid før utbetaling. Det må gjøres flere vurderinger og avklaringer som det er smart å ha på plass i god tid før selve utbetalingen. Vi har laget en oversikt med 6 punkter som dekker de viktigste vurderingene som må gjøres i forkant av feriepengeutbetalingen:

Les mer →

Ferieloven og ferieavvikling

Skrevet av Andrea Misje Renså
27.05.20 14:15

Sommeren nærmer seg og i den forbindelse kan det dukke opp spørsmål knyttet til  ferieavvikling og feriepengeutbetaling. I år vil ferieavviklingen for mange kanskje bli annerledes ettersom flere ansatte er permittert. Les mer om ferieloven, ferieavvikling, sykdom i ferien og permittering her! 

Les mer →

Hvordan skape en engasjert og lønnsom bedriftskultur?

Skrevet av Andrea Misje Renså
15.04.20 14:46

Høy medarbeidertilfredshet fører til økt produktivitet, lavere turnover, lavere sykefravær og positiv branding. Ansatte som trives snakker positivt om arbeidsgiveren sin i sosiale sammenhenger og gleder seg til å gå på jobb. Høy medarbeidertilfredshet bidrar også til økt stolthet i leveransen hos den ansatte. For arbeidsgiver kan de positive ringvirkningene av økt tilfredshet hos de ansatte derfor føre til bedre resultater og økt vekst.

Les mer →

Jeg har blitt permittert - hva gjør jeg nå?

Skrevet av Andrea Misje Renså
18.03.20 12:21

Det globale utbruddet av koronaviruset har fått store konsekvenser for mange virksomheter og arbeidstakere. Mange arbeidsgivere blir nødt til å permittere ansatte. Når man blir permittert er det ikke alltid lett å vite hva man bør gjøre, og ventetiden for å komme i kontakt med NAV er lang. Vi har samlet noen råd som vi håper kan hjelpe deg! 

Les mer →