<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Andrea Misje Renså

Andrea Misje Renså
Andrea er HR-konsulent og styresekretær i Value Group. Hun holder til i Bergen, og utgjør for tiden hele avdelingen der. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse. Hun er ansvarlig for organiseringen av rekruttering og bistår alle våre kontorer med dette.
Find me on:

Siste innlegg

Value støtter Stop Hate for Profit, og pauser all betalt reklame på Facebook

Skrevet av Andrea Misje Renså
03.07.20 14:16

I juni lanserte flere borgerrettighetsgrupper en kampanje for boikott av betalt reklame på Facebook og Instagram. Målet med kampanjen er å presse Facebook til å slå hardere ned på hatefulle ytringer og spredning av feilinformasjon. Kampanjen har fått stor oppslutning og stadig flere bedrifter melder seg på. 

Value ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn og støtter derfor initiativet #StopHateforProfit. Kampanjen passer godt med våre verdier om å bety en forskjell og være engasjerte. Vi stopper derfor all betalt reklame på Facebook og Instagram inntil videre. 

Vi mener at deling av feilinformasjon er en potensiell fare for demokratiet over hele verden. Spredning av hatefulle ytringer ufarliggjør og senker terskelen for rasisme og vold, sier daglig leder i Value Group, Martin Vikesland. 

Mer informasjon på #StopHateforProfit sine nettsider.

Les mer →

Ofte stilte spørsmål: Permittering & omsorgsdager

Skrevet av Andrea Misje Renså
23.06.20 07:58

De siste ukene har det kommet flere nye vedtak og endringer i regler for permitteringer og omsorgsdager, og det kan være vanskelig å holde oversikt. Vi har samlet opp noen spørsmål som mange lurer på og svart på disse her!

Les mer →

Lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Skrevet av Andrea Misje Renså
17.06.20 12:18

Stortinget har vedtatt en ordning om lønnsstøtte til selskaper som tar egne permitterte ansatte tilbake i jobb. Formålet med den nye ordningen er å få permitterte tilbake i jobb og hindre at arbeidsledigheten blir værende på et høyt nivå i lang tid.Ordningen vil gjelde for juli og august. 

Les mer →

Ferietrekk

Skrevet av Andrea Misje Renså
02.06.20 09:23

Feriepengeutbetalingen må planlegges i god tid før utbetaling. Det må gjøres flere vurderinger og avklaringer som det er smart å ha på plass i god tid før selve utbetalingen. Vi har laget en oversikt med 6 punkter som dekker de viktigste vurderingene som må gjøres i forkant av feriepengeutbetalingen:

Les mer →

Ferieloven og ferieavvikling

Skrevet av Andrea Misje Renså
27.05.20 14:15

Sommeren nærmer seg og i den forbindelse kan det dukke opp spørsmål knyttet til  ferieavvikling og feriepengeutbetaling. I år vil ferieavviklingen for mange kanskje bli annerledes ettersom flere ansatte er permittert. Les mer om ferieloven, ferieavvikling, sykdom i ferien og permittering her! 

Les mer →

Hvordan skape en engasjert og lønnsom bedriftskultur?

Skrevet av Andrea Misje Renså
15.04.20 14:46

Høy medarbeidertilfredshet fører til økt produktivitet, lavere turnover, lavere sykefravær og positiv branding. Ansatte som trives snakker positivt om arbeidsgiveren sin i sosiale sammenhenger og gleder seg til å gå på jobb. Høy medarbeidertilfredshet bidrar også til økt stolthet i leveransen hos den ansatte. For arbeidsgiver kan de positive ringvirkningene av økt tilfredshet hos de ansatte derfor føre til bedre resultater og økt vekst.

Les mer →