<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Andrea Misje Renså

Andrea Misje Renså
Andrea er HR-konsulent og styresekretær i Value Group. Hun holder til i Bergen. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse. Hun er ansvarlig for organiseringen av rekruttering og bistår alle våre kontorer med dette.
Find me on:

Siste innlegg

Spare ferien til neste år? Så mye kan du overføre

Skrevet av Andrea Misje Renså
03.11.20 14:36

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle arbeidstakere avvikler ferie hvert år, og arbeidstaker plikter å avvikle ferie, jf. ferieloven § 5 (1). Utgangspunktet er at all ferie skal tas ut i løpet av ferieåret, men hva om en likevel har ferie til overs når det nærmer seg årets slutt?

Les mer →

Unngå de vanligste feilkildene ved rekruttering

Skrevet av Andrea Misje Renså
20.10.20 13:18

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst for en virksomhet. Målet med rekrutteringsfasen er å avdekke hvilken kandidat som sitter med ønsket kompetanse, men dessverre er det fort gjort å fokusere på egenskaper som ikke nødvendigvis sier noe om kandidatens evner til å prestere godt i stillingen.

Les mer →

Slik lykkes du med onboarding av nyansatte!

Skrevet av Andrea Misje Renså
21.09.20 15:19

Arbeid med å ansette nye medarbeidere er en tidkrevende og kostbar prosess. Når du finner dyktige mennesker som du velger å ansette vil du gjøre det du kan for å beholde dem i organisasjonen, og du har bare ett forsøk på å gi et godt førsteinntrykk! 

Les mer →

Lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Skrevet av Andrea Misje Renså
17.09.20 09:55

Stortinget har vedtatt en ordning om lønnsstøtte til selskaper som tar egne permitterte ansatte tilbake i jobb. Formålet med den nye ordningen er å få permitterte tilbake i jobb og hindre at arbeidsledigheten blir værende på et høyt nivå i lang tid. Ordningen gjelder for juli og august 2020. Regjeringen foreslår å utvide ordningen til også gjelde for oktober, november og desember.

Les mer →

Ofte stilte spørsmål: Permittering & omsorgsdager

Skrevet av Andrea Misje Renså
23.06.20 07:58

I forbindelse med korona-pandiemien har det kommet flere nye vedtak og endringer i regler for permitteringer og omsorgsdager, og det kan være vanskelig å holde oversikt. Vi har samlet opp noen spørsmål som mange lurer på og svart på disse her!

Les mer →

Ferietrekk

Skrevet av Andrea Misje Renså
02.06.20 09:23

Feriepengeutbetalingen må planlegges i god tid før utbetaling. Det må gjøres flere vurderinger og avklaringer som det er smart å ha på plass i god tid før selve utbetalingen. Vi har laget en oversikt med 6 punkter som dekker de viktigste vurderingene som må gjøres i forkant av feriepengeutbetalingen:

Les mer →