<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

6 grunner til hvorfor du ikke bør lage medarbeiderundersøkelsen selv

Skrevet av Erlend Sofienlund 15.01.21 09:37

En grundig og metodisk medarbeiderundersøkelse gir bedriften et viktig styringsverktøy, men mange tar for lett på denne undersøkelsen. Her er 6 potensielle fallgruver man kan havne i ved å gjennomføre undersøkelsen på egenhånd.

Det er en vanlig misforståelse at en medarbeiderundersøkelse kun handler om trivsel på arbeidsplassen, eller bare er en måte å ta temperaturen på arbeidsplassen. Undersøkelsen bør være mer kompleks enn det, og derfor kan det være utfordrende å gjennomføre den uten hjelp.

Det er viktig at medarbeiderundersøkelsen måler de riktige og viktige parameterne som gir innsikt i organisasjonens styrker og muligheter. Først da kan den brukes som et styringsverktøy i planlegging, utvikling og strategi.

Her er 6 grunner til at du ikke bør gjennomføre medarbeiderundersøkelsen på egenhånd:

1. Medarbeiderne stoler ikke på at undersøkelsen faktisk er anonym

Dette kan påvirke svarene medarbeiderne gir, som igjen vil gi et unøyaktig bilde av deres opplevelser av arbeidsplassen. I mange tilfeller vil en uavhengig og troverdig tredjepart skape større trygghet.

2. Undersøkelsen får for liten gjennomslagskraft i styre

Det å få eksperter med på laget kan fremstå som en styrke overfor styre, noe som kan gjøre det enklere å få satt undersøkelsens funn på agendaen. 

Alle som har gjennomført en del undersøkelser vet hvor viktig det er med styrets støtte for å gjennomføre tiltak i etterkant av undersøkelsen. En ytre, nøytral pådriver for fremdrift og kontinuitet kan være akkurat det styre trenger for å engasjere seg i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet i bedriften.

3. Du har ingen benchmark

Det er viktig å sette resultatene inn i en kontekst, og det å ha benchmarks er derfor avgjørende. Først da kan resultatene ses i lys av sammenlignbare arbeidsplasser.

Ikke alle medarbeiderundersøkelse gir deg innsikt i hvordan sammenlignbare selskaper presterer, men gjennomfører du undersøkelsen på egenhånd, blir det utvilsomt vanskelig å vurdere.

Uten denne innsikten mister du et særdeles viktig aspekt. Selv om noen spørsmål høster inn lav score, betyr ikke nødvendigvis det at arbeidsplassen skiller seg negativt ut sammenlignet med andre. Dette er viktig informasjon å ta med seg, ikke minst for å vite hva man kan forvente seg og når man tross alt kan klappe seg selv på skulderen.

4. Du stiller tilfeldige spørsmål som ikke henger sammen på en fornuftig måte

De fleste som forsøker å lage en undersøkelse fra bunn vil møte på utfordringer i spørsmålsstilling og tematikk. Det vanligste er kanskje at de Googler ulike undersøkelser og plukker noen spørsmål her og der basert på hvilke som høres best og mest fornuftige ut.

Å lage en medarbeiderundersøkelse er ikke et teknisk problem, men tematikk og spørsmålsoppbygging krever konkrete formuleringer som underbygger et klart mål om hensikten bak undersøkelsen. De som plukker noen spørsmål her og der vil slite med å vurdere hvordan de henger sammen og hva resultatene faktisk betyr.

5. Du glemmer langtidsperspektivet

En medarbeiderundersøkelse skal ha en større hensikt. Undersøkelsen handler om kultur og relasjoner, og hvordan organisasjonen kan jobbe med dette over tid. For å lykkes med dette er det nødvendig med et systematisk rammeverk og en god metode for å innhente og analysere resultater.

6. Du mestrer ikke å innhente god kvantitativ data som supplerer det kvalitative

På noen spørsmål er det helt klart nødvendig med mulighet for åpne svar og en kvalitativ tilnærming til undersøkelsen. Men dersom ingenting er kvantitativt, blir funnene ofte lite konkrete. Vage tilbakemeldinger er ikke nok til å kunne stille ledere til ansvar, og derfor er det viktig at svarene som samles inn også er målbare. I forbindelse med Values nye satsning innenfor HR- og administrasjonsrådgivning ønsker vi å tilby alle eksisterende kunder en ekslusivt tilbud på medarbeiderundersøkelse for kun kr. 4 950,- (ordinær pris kr. 10 000,-). Trykk "finn ut mer" for å lese mer om vårt januartilbud.

Finn ut mer

Her kan du lese mer om hvorfor medarbeiderundersøkelser er så viktig for fremdriften til din organisasjon? 

Om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål rundt hvordan du kan lage bedre spørreundersøkelser, ikke nøl med å kontakte en av våre rådgivere for en uforpliktende prat.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Erlend Sofienlund

Skrevet av Erlend Sofienlund

Erlend har en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap, samt et årsstudium i verdibasert endringsledelse. Ved siden av dette har han jobberfaring som administrator, prosjektleder og Junior Associate i analyse- og konsulentselskapet Nordic Navigation. Erlend har stort engasjement for hvordan teknologi og verktøy kan brukes til å effektivisere organisasjoner og menneskene i den. Han er fremoverlent og elsker nye utfordringer.