<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Ferietrekk

Skrevet av Andrea Misje Renså
08.06.22 16:36

Når du skal betale ut feriepenger er det flere vurderinger og avklaringer det er smart å ha på plass i god tid før selve utbetalingen. Vi har laget en oversikt med 6 punkter som dekker de viktigste vurderingene i forkant av feriepengeutbetalingen: 

Les mer →

Ferieloven og ferieavvikling

Skrevet av Andrea Misje Renså
08.06.22 16:36

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til 25 dager ferie. Ansatte har krav på 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, 1/6 til og med 30/9, men kan velge å utsette ferien til en annen tid på året. Dette avtales direkte med arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle.

Les mer →

Unngå å bli svindlet i sommer

Skrevet av Bård Hansen
08.06.22 16:16

Sommermånedene kan ofte by på hektiske dager med færre ansatte på jobb og mye som skal ferdigstilles før ferien inntreffer. Ferievikarer med mindre erfaring tar over noen av oppgavene og overordnede er kanskje utilgjengelig i større grad. Dette utnytter svindlere, og antallet svindelforsøk øker ofte gjennom sommeren.

Les mer →

Vellykket outsourcing av økonomifunksjonen sørger for at økonomidirektøren sover godt om natten

Skrevet av Andrea Misje Renså
08.06.22 14:24

“Vi er ikke opptatt av å bli størst, men best!” - uttaler Ingun Væringstad. Det er vanskelig å ikke bli entusiastisk over en digital kaffeprat med den engasjerte økonomidirektøren i OPAK.

Les mer →

Konsulentselskap? Dette er de viktigste faktorene som påvirker lønnsomheten

Skrevet av Martin Vikesland
31.03.22 09:40

Det er mange ting som påvirker lønnsomheten i et selskap. De viktigste faktorene for hva som skaper en lønnsom bedrift vil også kunne variere fra en bransje til en annen. Når vi rådgir og bistår konsulentselskaper ser vi at det ofte er tre områder som er de sterkeste driverne for bedriftens lønnsomhet.

Les mer →

Slik får du full kontroll på HR-området uten å ansette

Skrevet av Birgitte Handeland
31.03.22 09:38

Som leder står en daglig overfor utfordringer og problemstillinger knyttet til personaladministrasjon. Enten det gjelder forsikring og pensjonsordninger, rekruttering, konflikthåndtering, sykefraværsoppfølging eller arbeidsrett er dette problemstillinger som det kan være både tidkrevende og vanskelig å finne ut av.

Les mer →