<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Value støtter Stop Hate for Profit, og pauser all betalt reklame på Facebook

Skrevet av Andrea Misje Renså
03.07.20 14:16

I juni lanserte flere borgerrettighetsgrupper en kampanje for boikott av betalt reklame på Facebook og Instagram. Målet med kampanjen er å presse Facebook til å slå hardere ned på hatefulle ytringer og spredning av feilinformasjon. Kampanjen har fått stor oppslutning og stadig flere bedrifter melder seg på.

Les mer →

Enklere godkjenning av betalinger

Skrevet av Martin Vikesland
01.07.20 15:11

Regnskapsgodkjente betalinger er en ny tjeneste som åpner for at regnskapsfører kan godkjenne utbetalinger direkte i 24SevenOffice. Den store fordelen med denne tjenesten er at kundene kan godkjenne alle betalinger direkte i regnskapssystemet, noe som gjør at betalingsprosessen blir enklere og mer effektiv både for kunde og regnskapsfører.

Les mer →

Ofte stilte spørsmål: Permittering & omsorgsdager

Skrevet av Andrea Misje Renså
23.06.20 07:58

De siste ukene har det kommet flere nye vedtak og endringer i regler for permitteringer og omsorgsdager, og det kan være vanskelig å holde oversikt. Vi har samlet opp noen spørsmål som mange lurer på og svart på disse her!

Les mer →

Lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Skrevet av Andrea Misje Renså
17.06.20 12:18

Stortinget har vedtatt en ordning om lønnsstøtte til selskaper som tar egne permitterte ansatte tilbake i jobb. Formålet med den nye ordningen er å få permitterte tilbake i jobb og hindre at arbeidsledigheten blir værende på et høyt nivå i lang tid.Ordningen vil gjelde for juli og august. 

Les mer →

Unngå å bli svindlet i sommer

Skrevet av Bård Hansen
15.06.20 11:09

Sommeren nærmer seg, og det betyr høysesong for svindel og svindelforsøk. I sommertider kan det være hektiske dager og mye som skal ferdigstilles før ferien inntreffer, ferievikarer med mindre erfaring tar over noen av oppgavene og overordnede er kanskje på ferie og dermed begrenset tilgjengelighet. Dette utnytter svindlere, og antallet svindelforsøk øker.

Les mer →

Betalingsutsettelse for offentlige avgifter

Skrevet av Bård Hansen
10.06.20 11:29

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske utfordring som følge av koronapandemien, kan søke om utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Myndighetene åpnet for mottak av søknader 10. juni.

Les mer →