<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Hjemmekontor og nye skatteregler

Skrevet av Erlend Sofienlund
25.11.20 09:46

Som følge av koronautbruddet i mars har bruken av hjemmekontor hatt en betydelig økning over hele Norge og i de fleste bransjer. Spørsmål rundt hjemmekontor og beskatning er derfor mer aktuelt både for ansatt eller arbeidsgiver. Vi har samlet en del informasjon som gir svar på de vanligste skattespørsmålene om hjemmekontor for arbeidsgiver og ansatte.

Les mer →

Ytterligere utsettelse for nedbetaling av skatte- og avgiftskrav

Skrevet av Bård Hansen
20.11.20 11:20

Det har som følge av koronapandemien vært mulig å søke om utsettelse for skatte- og avgiftskrav frem til 31.12.20. Det er nå enighet på Stortinget om at betalingen av de utsatte kravene kan gjøres i 6 avdrag fra 01.04.21. I tillegg er ordningen med å søke utsettelse av forlenget til 28.02.21. Dette vil gi en langt mykere overgang for bedrifter med hardt presset likviditet.

Les mer →

Value starter med HR- og administrasjonsrådgiving!

Skrevet av Erlend Sofienlund
09.11.20 13:59

HR-området er et stort fagfelt som omhandler alle aspekter ved bedriftens viktigste ressurs, de ansatte. Å forvalte denne ressursen på best mulig måte er et stort ansvar, som ofte blir nedprioritert. Value Group starter derfor en spennende satsing på HR- og administrasjon!

Les mer →

Spare ferien til neste år? Så mye kan du overføre

Skrevet av Andrea Misje Renså
03.11.20 14:36

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle arbeidstakere avvikler ferie hvert år, og arbeidstaker plikter å avvikle ferie, jf. ferieloven § 5 (1). Utgangspunktet er at all ferie skal tas ut i løpet av ferieåret, men hva om en likevel har ferie til overs når det nærmer seg årets slutt?

Les mer →

Slik løser du oppgavene i økonomiavdelingen uten å ansette

Skrevet av Sindre Hansen
27.10.20 12:36

Virksomhetsstyring er et samlebegrep for samspillet mellom eier, styret og ledelse. Det handler om å holde orden i eget hus. Som et ledd i å sikre god virksomhetsstyring bør selskapet ha kontroll over sine ressurser og minimere de største belastningene på sine ansatte i perioder med sterk vekst, omorganiseringer eller ved større uforutsette hendelser. 

Les mer →

Unngå de vanligste feilkildene ved rekruttering

Skrevet av Andrea Misje Renså
20.10.20 13:18

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst for en virksomhet. Målet med rekrutteringsfasen er å avdekke hvilken kandidat som sitter med ønsket kompetanse, men dessverre er det fort gjort å fokusere på egenskaper som ikke nødvendigvis sier noe om kandidatens evner til å prestere godt i stillingen.

Les mer →