<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Sjekk om din bedrift kvalifiserer for kontantstøtte

Skrevet av Martin Vikesland
03.04.20 14:15

Dokumentasjon på omsetningsfall

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smitteverntiltakene ble innført først 12. mars.

Les mer →

Søk om støtte fra Innovasjon Norge

Skrevet av Sindre Hansen
03.04.20 12:24

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? Da kan du få støtte fra Innovasjon Norge.

Som en del av tiltakspakkene ifm korona-krisen har Innovasjon Norge gjort to ting:

Les mer →

Slik søker du om lån gjennom den statlige garantiordningen for bedrifter

Skrevet av Bjørn Roland
31.03.20 14:27

Stortinget har vedtatt lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Lån under denne ordningen kan i første omgang innvilges frem til 01.06.20, men fristen kan bli forlenget.

Les mer →

Kontantstøtte for å dekke faste kostnader

Skrevet av Martin Vikesland
27.03.20 14:20

Regjeringen presenterte 27.03 skissene til en ordning for å kunne dekke kriserammede norske bedrifters løpende kostnader. Det ble på pressekonferansen lansert som mål at ordningen skulle være operativ innen 3 uker. Regjeringen vil komme med mer informasjon om vilkårene for ordningen fredag 03.04.

Les mer →

Gratis hjelp til å navigere i krisepakkejungelen

Skrevet av Andrea Misje Renså
27.03.20 13:10

Regjeringen har introdusert flere ulike tiltakspakker for næringslivet for å avhjelpe utfordringene som koronaepidemien har skapt. Det kan være vanskelig å holde oversikt over disse og hvilke tiltak og hjelpeordninger som kan være aktuelt for din bedrift.

Les mer →

Ofte stilte spørsmål: Permittering & omsorgsdager

Skrevet av Andrea Misje Renså
27.03.20 10:55

De siste ukene har det kommet flere nye vedtak og endringer i regler for permitteringer og omsorgsdager, og det kan være vanskelig å holde oversikt. Vi har samlet opp noen spørsmål som mange lurer på og svart på disse her!

Les mer →