<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Har du ressurs- eller kapasitetsutfordringer?

Skrevet av Sindre Hansen
27.10.20 12:36

Virksomhetsstyring er et samlebegrep for samspillet mellom eier, styret og ledelse. Det handler om å holde orden i eget hus. Som et ledd i å sikre god virksomhetsstyring bør selskapet ha kontroll over sine ressurser og minimere de største belastningene på sine ansatte i perioder med sterk vekst, omorganiseringer eller ved større uforutsette hendelser. For å ivareta ansatte, samtidig som man sikrer mål og resultatkrav, har behovet for tilgang på rask og kompetent arbeidskraft en tendens til å øke i takt med utfordringer knyttet til endringer i driften. Tjenester som Management for hire, Insourcing services og Finance for hire tar sikte på å løse mye av dette og tilbys i dag av rådgivere i Value.

Les mer →

Unngå de vanligste feilkildene ved rekruttering

Skrevet av Andrea Misje Renså
20.10.20 13:18

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst for en virksomhet.  Målet med rekrutteringsfasen er å avdekke hvilken kandidat som sitter med ønsket kompetanse, men dessverre er det fort gjort å fokusere på egenskaper som ikke nødvendigvis sier noe om kandidatens evner til å prestere godt i stillingen. Rekruttering kan være tidkrevende og vanskelig dersom man ikke har de riktige verktøyene til å vurdere kandidatene opp mot stillingskravene. Det er også dyrt å ansette feil person.

Les mer →

Automatisk purring gir bedre likviditet

Skrevet av Sindre Hansen
25.09.20 09:58

Automatisert oppfølging av ubetalte fordringer bør være en selvfølge for de aller fleste selskaper mener rådgiver i Value, Nikolai Nilsen. Skybasert regnskap med bankintegrasjon gjør at reskontro automatisk oppdateres hver dag. Et naturlig steg videre er å også automatisere innkrevingen av ubetalte fordringer.

Les mer →

Slik lykkes du med onboarding av nyansatte!

Skrevet av Andrea Misje Renså
21.09.20 15:19

Arbeid med å ansette nye medarbeidere er en tidkrevende og kostbar prosess. Når du finner dyktige mennesker som du velger å ansette vil du gjøre det du kan for å beholde dem i organisasjonen, og du har bare ett forsøk på å gi et godt førsteinntrykk! 

Les mer →

Lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Skrevet av Andrea Misje Renså
17.09.20 09:55

Stortinget har vedtatt en ordning om lønnsstøtte til selskaper som tar egne permitterte ansatte tilbake i jobb. Formålet med den nye ordningen er å få permitterte tilbake i jobb og hindre at arbeidsledigheten blir værende på et høyt nivå i lang tid. Ordningen gjelder for juli og august 2020. Regjeringen foreslår å utvide ordningen til også gjelde for oktober, november og desember.

Les mer →

Det koster å miste medarbeidere – slik unngår du uønskede oppsigelser

Skrevet av Erlend Sofienlund
19.08.20 10:23

Dyktige ansatte vil søke nye utfordringer fra tid til annen, men både arbeidsmiljøet og bunnlinjen tjener på at du gjør tiltak for å unngå uønskede oppsigelser.  

Les mer →